Kelvottomat: perustuslaki, konservatismi, ”liberalismi”, äänestäminen ja hallitus

Gary D. Barnett
0 kommenttia

Täysin kelvottomia ja rikollisia ovat perustuslaki, konservatismi, ”liberalismi”, äänestäminen ja hallitus.

Ihmisen luonnolliset oikeudet ovat hänen omansa, koko maailmaa vastaan; ja niiden rikkominen on yhtä lailla rikos; joko yhden ihmisen tai miljoonan toimesta; joko yhden ihmisen toimesta, joka kutsuu itseään roistoksi tai miljoonien toimesta, jotka kutsuvat itseään hallitukseksi.

Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority

On aika lopettaa kaikki väärät käsitykset hallituksen uudistamisesta, kaikista hallituksen ”laeista”, äänestämisen täydellisestä petoksesta, ”perustuslaillisista oikeuksista” (jotka eivät ole olemassa) ja kaikesta hallinnosta itsestään. Kyllä, tämä on kauan odotettu palopuhe kaikille niille, jotka ajattelevat ja tekevät samoja asioita yhä uudelleen ja uudelleen odottaen saavuttavansa erilaisen tuloksen. Uskon, että se on hulluuden määritelmä, ja erittäin hyvästä syystä.

Kaikki ylistys hallitukselle, mille tahansa hallitukselle, on räikeän absurdia ja naurettavaa. Hallitus ja valtio ovat valtavan rikollisuuden ja jengiväkivallan ydin; paljon pahempia rikoksia kuin mikään tavallinen rikollinen tai tavallisten rikollisten joukko voisi tehdä. Tästä ei voi kiistellä koko historian aikana. Vielä huolestuttavampaa on se, että jokaisessa vallankumouksessa, jokaisessa suuressa erimielisyydessä, jokaisessa protestissa valtiota vastaan ja koko historian jokaisena ajanjaksona, joka kerta, kun nykyinen hallitus kumotaan tai syrjäytetään, massat asettavat toisen hallinnon paikoilleen odottaen asioiden paranevan tällä kertaa. Näin ei ole ollut koskaan tuhansiin vuosiin, mutta ihmisjoukko jättää tämän tosiasian huomioimatta ja yrittää saada vapauden luomalla vapaaehtoisesti tai sallimalla hallituksen vielä johtaa itseään. Ajatus tästä on hämmentävä jokaiselle älylliselle yksilölle, joita ilmeisesti on aivan liian vähän.

Ei ole sankareita hallituksessa, ei ole sankareita valtion tai kansallisissa armeijoissa, ei ole sankareita valtion täytäntöönpanoviranomaisissa, ei ole sankareita missään valtiokoneistossa tai valtion tukemissa yksiköissä; todelliset sankarit seisovat yksin, ja todelliset sankarit ovat valtion vihollisia.

Suurin osa kansalaisiksi leimatuista (valtion orjista) luottaa edelleen väärään perustuslakiin ja sen rikoshallituksen tuomioistuimiin suojellakseen niin kutsuttuja ”kirjoitettuja” oikeuksiaan, jotka valtio ”myöntää”. Tämän hallintorakenteen loivat rikolliset poliitikot ja toisiinsa yhteydessä olevat bisnesmagnaatit luodakseen vallankaappauksen, jonka tarkoituksena oli vain laajentaa sekä antaa lopullinen ja rajoittamaton valta liittovaltion hallitukselle; tämä huijaamalla hämmentyneet ihmiset uskomaan, että heidän luonnolliset oikeutensa voitaisiin siirtää korruptoituneelle hallitukselle, jota johtaa muutama epärehellinen ”edustaja”, jotka suurimmaksi osaksi ovat vain narsistisia ja psykopaattisia poliitikkoja. Tämän arvottoman hallituksen asiakirjan, jota kutsutaan perustuslaiksi, sanotaan olevan ”maan korkein laki”, mikä tarkoittaa, että sen hyväksymisen pitäisi pakostakin helpottaa kaikkien luontaisten luonnonoikeuksien kieltämistä valtion myöntämien ”oikeuksien” hyväksi. Kuinka naurettavaa on tällainen hölynpöly.

Niiden, jotka rakentavat, äänestävät, tukevat, osallistuvat tai sponsoroivat sellaista yksikköä kuin hallitus, täytyy luottaa siihen lähtökohtaan ja uskoon, että hallitus on velvollinen noudattamaan oikeutta tasapuolisesti kaikille ihmisille, kaikkina aikoina; kaikki perustuu sadoille miljoonille erilaisille henkilöille annettuun tyhjään ja mahdottomaan lupaukseen. Kukaan ei ole minkään sopimuksen alainen, mikä on kirjaimellisesti absurdiuden rajojen ulkopuolella. Jokaisen miljoonista suvereeneista yksilöistä vaadittaisiin hyväksymään tämä hölynpöly epäilemättä luottaen siihen, että muutama tulokas saa petoksella ja harhautuksella äärimmäistä valtaa heihin suojellakseen ja puolustaakseen heidän yksilöllisiä luonnollisia oikeuksiaan. Olemme kaikki täysin ainutlaatuisia yksilöitä, joilla on kaikki mahdollisuudet puolustaa ja suojella itseämme ja luonnollisia oikeuksiamme luovuttamatta niitä oikeuksia jollekin pakottavalle, loukkaavalle, moraalittomalle ja riistävälle vallalle, jota hallitukseksi kutsutaan.

Hallinnot ovat olleet olemassa muodossa tai toisessa ja hallinneet tätä maata sen perustamisesta lähtien, ja vapaus on vähentynyt ikuisesti asteittain koko olemassaolomme ajan. Jatkuvat ja murhaavat täydellisen aggression sodat, jotka ovat yksinomaan hallitusten luomia, ovat olleet raakoja ja maailmaa tuhoavia. Massoiksi kutsuttu kanuunanruoka on joutunut kuoleman ja tuhon kohteeksi samalla, kun se on tukenut heille täysin tuntemattomien, valheellisesti väitettyjen ”vihollisten” (tavallisten viattomien ihmisten) murhaa ja teurastusta, ja se johtuu vain valtion antamista määräyksistä. Tyrannia on aina ollut olemassa, mutta se on kasvanut järjettömälle tasolle ajan myötä, kunnes kaikki laitettiin lukittujen ovien taa, (vangittiin), valtion valtuutuksesta heidän yrityksensä suljettiin määrittelemättömäksi ajaksi, heidän luontaiset oikeutensa tuhottiin tarkoituksella, heidän taloudellinen hyvinvointinsa tuhottiin tai vaarannettiin vakavasti, psykologisesti kidutettuina, tappavilla myrkyillä injektoituina, joissakin tapauksissa murhattuina ja heidän perheensä hajoitettuina. Kaikki tämä tapahtui ja tapahtuu edelleen valtion vallan ja hallinnan nimissä.

Rakas, uskonnollisesti palvottu, arvoton perustuslaki ei ole auttanut ketään, mutta vahingoittanut useimpia kaikista, paitsi hallitsevia sutenöörejä ja heidän porttojansa hallituksessa. Se on farssi ja tarkoituksellinen työkalu, joka on luotu vain ihmisten orjuuttamiseen. Se, mitä kutsutaan ”konservatismiksi”, perustuu tämän saman perustuslain kunnioittamiseen, mikä paljastaa, että nämä uskomukset ovat täynnä syvää kunnioitusta kaikkivoipaa valtiota kohtaan. Tämä on esimerkkinä hulluudesta. ”Liberalismi” (ja kaikki poliittiset puolueet) käyttää samaa laitonta ”auktoriteettia” saadakseen aikaan massiivisia varkauksia kaikilta laajentaakseen ja jakaakseen uudelleen yksityistä omaisuutta sekä kohdistaakseen kaikkiin pahaa sosialistista ”julkista” politiikkaa. Jotkut (tai monet) libertaristit, vaikka väittävät haluavansa vain ”rajoitetun” hallinnon, haluavat jopa (mahdottomuus) olla riippuvaisia tästä samasta perustuslaista ”uudistaakseen” hallitusta pitämällä saman epäonnistuneen järjestelmän paikoillaan; luottaen äänestämiseen ja laittomiin sekä moraalittomiin hallituksen ”lakeihin” pelastaakseen päivän. Massojen vaatimattoman prosenttiosuuden odotetaan jatkavan äänestämistä tämän hirvittävän järjestelmän puolesta edistääkseen valheellista legimiteettiä tälle luonnostaan laittomalle, pahalle ja moraalittomalle hallintofiaskolle; väittäen, että yksi ääni 335 miljoonasta ihmisestä antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa omaan orjuuteensa.

Hallitus (valtio) on riippuvainen kaiken täydellisestä hallinnasta. Se on riippuvainen sen kyvystä valmistaa, luoda ja säätää ”lakeja”, ”lakeja”, jotka ovat yksinkertaisesti rajoittavia ja sortavia sääntöjä, joiden tarkoituksena on komentaa ja valvoa proletariaattia. Ne eivät luo oikeutta, vaan takaavat vain epäoikeudenmukaisuuden. Mikään hallituksen hyväksymä laki ei ole laillinen, koska luonnolliset oikeutemme sisältävät kaiken kunnollisen käytöksen ja laillisen oikeuden. Ihmisten tekemät lait eivät voi suojella oikeuksia, ne voivat vain vahvistaa totalitaarista hallintoa. Meillä kaikilla on luonnollinen oikeus elämäämme, mikä tarkoittaa, että meillä on oikeus ylläpitää ja puolustaa elämäämme. Se tarkoittaa, että meillä on oikeus omaan saavutettuun omaisuuteen, mukaan lukien itseemme; kaikki tämä niin kauan kuin aggressio tai vahinko muille tai heidän omaisuudelleen ei ole ilmeinen.

Ajattele, että jotta tämä inhottava hallitus voisi toimia niin kuin se teeskentelee, sillä olisi oltava täysi ja täydellinen tuki jokaiselta näistä 335 miljoonasta tässä maassa asuvalta ihmiseltä. Voiko mikään olla näin järjetöntä? Kaikkien luonnollisten oikeuksien suojelemiseksi jokaisen yksilön oikeuksien on oltava ilmeisiä. Oikeuden toteutuminen edellyttäisi, ettei minkäänlainen vahinko, varkaus, ”laki”, mandaatti, sota tai aggressio ole ilmeinen, ellei jokainen yksilö tietoisesti hyväksy jokaista hallituksen tekoa ja vapaaehtoisesti suostuisi siihen yksittäisen sopimuksen hyväksymisen vuoksi. Kyllä, tämä on mahdotonta, ja tästä syystä minkään hallituksen ei pitäisi koskaan päästää pystyyn, jos vapaus ja oikeus ovat olemassa.

Kuinka mikään hallitus voi huolehtia satojen miljoonien ihmisten puolustuksesta ja hyvinvoinnista vahingoittamatta ketään? Jos tämä olisi jossain suhteessa uskottavaa, hallitus ja kaikki sen pahat jäsenet eivät voisi tehdä mitään, ellei jokaisella yksilöllä olisi täsmälleen samaa oikeutta. Tämä tarkoittaa, ettei sotaa, varkauksia ankaralla verotuksen varastelulla, lakeja, asevelvollisuutta, rauhanomaisen käyttäytymisen rajoituksia eikä kenenkään asioihin sekaantumista ilman vapaaehtoista suostumusta voi koskaan tapahtua, mutta hallitus uskoo, että sillä on oikeus varastaa ja vahingoittaa itsensä ja kannattajiensa hyödyksi, kun taas yksilö vangittaisiin tai tuomittaisiin kuolemaan näiden samojen tekojen vuoksi.

Jokaiselle ajattelevalle yksilölle pitäisi olla selvää, että jokaisen itseään ”lainsäätäjiksi” kutsuvien säätämä laki antaa joko suosion yhdelle tai useammalle ja ottaa samalla vapauden sekä oikeuden toiselta, kumoten näiden vähäpätöisten, manipuloivien poliitikkojen mielivaltaisesti harkitseman, minkä tahansa lain pätevyyden.

Tämä hallinto tai mikään hallitus ei ole koskaan ollut palvelemassa ketään muuta kuin itseään tai omia herrojaan, ja se sallii kansalle vain väliaikaiset ”oikeudet”, jotka edistävät sen omaa asiaa. Kaikki hallinto näkee ihmiset vain pelinappuloina hallitusta palvelemassa, eikä ole koskaan ollut olemassa edes päivääkään palvellakseen ihmisiä. Tämä on hallituksen ydin; palvella itseään ja ottaa pois kaikki vapaus käyttääkseen ”porvaristoa” ja heidän omaisuuttaan sekä työvoimaansa itsensä vaurauden ja vallan edistämiseen.

Siksi itse ajatus lakia säätävästä hallituksesta – hallituksesta, joka tekee lakeja omasta kekseliäisyydestään – on väistämättömässä ja suorassa ristiriidassa ”vapautemme” kanssa. Itse asiassa minkä tahansa lakia säätävän hallituksen pelkkä ja ainoa todellinen tarkoitus on ottaa joltakin yhdeltä tai useammalta henkilöltä heidän ”vapautensa”. Näin ollen ainoa tapa, jolla kaikki ihmiset voivat säilyttää ”vapautensa”, on olla ilman lain säätävää hallitusta.

Lysander Spooner, “A Letter to Grover Cleveland” (Otteita vuonna 1864 julkaistusta pamfletista otsikolla: “Huomioita pankkiireille”)

Artikkelin on kirjoittanut Gary D. Barnett 14.2.2023 ja se on suomennettu sekä uudelleenjulkaistu Rakkausplaneetan sivuilla täydellä tunnustuksella alkuperäiselle kirjoittajalle.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
garydbarnett.com: Absolutely Worthless and Criminal Are the Constitution, Conservatism, ‘Liberalism,’ Voting, and Government

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.