CIA:han ja Mossadiin liittyvää valvontajärjestelmää asennetaan vaivihkaa kaikkialle Yhdysvaltoihin

Whitney Webb
0 kommenttia

Joukkoammuskelujen pysäyttämisen varjolla Mossadin, CIA:n ja FBI:n huippuvirkamiesten tukema valvontajärjestelmä asennetaan kouluihin, jumalanpalvelustiloihin ja muihin siviilipaikkoihin kaikkialla maassa, suurelta osin äskettäisen lahjoituksen ansiosta ”anonyymiltä filantroopilta”.

Gabriel lanseerattiin vuonna 2016 vastauksena Tel Avivin ammuskeluun ja Pulse Nightclub -ampumiseen Orlandossa Floridassa. Gabriel tarjoaa valvontatuotteita ”turva ja turvallisuus”-tapauksiin ”ns. pehmeissä kohteissa ja yhteisissä tiloissa, mukaan lukien koulut ja yhteisökeskukset, synagogat ja kirkot”. Yhtiö tekee ylevän lupauksen, että sen tuotteet ”lopettavat joukkoampumiset”. Jerusalem Post -lehdessä julkaistun Gabrielia koskevan vuoden 2018 raportin mukaan Yhdysvalloissa oli arviolta 475 000 tällaista ”pehmeää kohdetta”, mikä tarkoittaa, että ”Gabrielin potentiaaliset markkinat ovat valtavat”.

Gabrielia on sen perustamisesta lähtien tukenut ”vaikuttava joukko johtajia”, pääasiassa ”Mossadin entiset johtajat, Shin Bet [Israelin kotimainen tiedustelupalvelu], FBI ja CIA”. Viime vuosina yhä useammat Israelin ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen entiset johtajat ovat löytäneet tiensä Gabrielin neuvottelukuntaan ja mainostaneet yrityksen tuotteita.

Vaikka sen valvontateknologian käyttöönotto oli odotettua hitaampaa Yhdysvalloissa, tilanne muuttui dramaattisesti viime vuonna, kun ”anonyymi filantrooppi” antoi yritykselle miljoona dollaria sen tuotteiden asentamisen aloittamiseen kouluissa, jumalanpalvelustiloissa ja yhteisökeskuksissa kaikkialla maassa. Sama ”filantrooppi” on luvannut värvätä muita lahjoituksensa verran, ja perimmäisenä tavoitteena on asentaa Gabrielin järjestelmä ”maan jokaiseen synagogaan, kouluun ja kampusyhteisöön”.

Tämä CIA:n, FBI:n ja Mossadin tukema järjestelmä asennetaan nyt kaikkialle Yhdysvaltoihin ”ilmaiseksi”, joten Gabrielia ja sen tuotteita kannattaa tarkastella kriittisesti, erityisesti yrityksen tulevaisuuden visiota sen valvontajärjestelmästä. Ehkä ei ole yllättävää, että suuri osa yrityksen tulevaisuuden visiosta osuu yhteen sitä tukevien tiedusteluviranomaisten näkemyksen kanssa – rikosten ennakointia, robottipoliisitoimintaa ja biometristä valvontaa.

”TURVALLISUUS” INVASIIVISEN VALVONNAN AVULLA

Gabrielin tuotesarja on rakennettu sen ”smart shield – älykilpi” -paniikkipainikkeen ympärille. Paniikkipainike voidaan aktivoida sekä manuaalisesti että etänä, ja se tarjoaa kaksisuuntaisen viestinnän, suoran videosyötteen, välittömän korjauksen ja laukauksen havaitsemisen akustisin keinoin. Paniikkipainike on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yrityksen ”uhan havaitseminen”-ohjelmiston kanssa, joka sisältää ”älykameroita”, jotka käyttävät tekoälyä, kasvojentunnistusta ja niihin liittyviä teknologioita havaitsemaan, paitsi aseita, myös ”tappeluita” ja ihmisten ”epänormaalia käyttäytymistä” tietyllä alueella. Gabrielin kamerat ja paniikkipainikkeet kaikkialla tiloissa on tarkoitettu toimimaan ”aktivointitriggereinä”. Triggeri on suurelta osin automatisoitu ja sitä hallitsee tekoäly. Kun ”aktivointitriggeri” laukeaa, Gabriel-järjestelmä menee sitten johonkin sen hälytystiloista, joita ovat hätätilanne, paniikki, hiljainen paniikki ja keltainen (joka on hälytystila pienten vaaratilanteiden varalta).

Kuten muualla yrityksen verkkosivuilla mainittiin, Gabriel pyrkii laajentamaan toimintaansa koulujen ja palvelustilojen ulkopuolelle vähittäiskauppoihin, varastoihin, datakeskuksiin ja pankkeihin. Näissä muissa tiloissa se edistää erityisesti sen ”epänormaalin toiminnan” havaitsemiskykyä. Eräässä esimerkissä viitataan siihen, miten sen tuotteita voidaan käyttää pankkisektorilla, ja siinä mainitaan ”epänormaalin toiminnan havaitsemisen esimerkki”:

Pankkiautomaatin aulassa maleksii joukko ihmisiä. Gabriel aktivoituu äänettömässä paniikkitilassa ja lähettää hälytyksiä reaaliaikaisen videon avulla turvallisuusoperaatiokeskukseen ja paikan päällä olevalle turvallisuustiimille. Äänipuhevaroitukset alkavat kuulumaan aulassa. Vartijat saapuvat selvittämään tapahtumapaikkaa.

Toinen esimerkki, tällä kertaa vähittäiskaupan alalla, panee merkille, kuinka Gabrielin valvontakamerat aktivoivat hälytyksiä havaitessaan ”epätavallisia liikkeitä”. Toinen esimerkki varastoista ja jakelukeskuksista kertoo, kuinka kasvojentunnistustoimintoa voitaisiin käyttää aktivoimaan ”hiljainen paniikkitila”, kun irtisanottu työntekijä havaitaan tiloissa.

https://www.gabrielprotects.com/product

Yksi Gabriel-järjestelmän tunnusmerkeistä muihin järjestelmiin verrattuna, yrityksen mukaan, on sen vahva turvautuminen tekoälyyn ja koneoppimiseen. Kuten heidän verkkosivuillaan todetaan, ”häiritsemme tietoturvateollisuutta korvaamalla ihmisen vuorovaikutuksesta riippuvaisia vanhoja turvajärjestelmiä automatisoiduilla järjestelmillä, jotka vähentävät vasteaikaa, kaaosta ja kustannuksia.” Tämä ”häiriö” perustuu osittain Gabrielin ”innovaatioon” sitoutumiseen, mikä on saanut heidät integroimaan ”ennaltaehkäisevät valmiudet” alustaansa. Yhtiö toteaa myös, että he ovat ”jo aloittaneet [Gabriel-järjestelmän] integroinnin huipputeknologioihin, kuten aseiden havaitsemiseen, turvadroneihin, robotiikkaan ja älykameroihin”.

Yrityksen pyrkimyksistä integroida järjestelmänsä turvadroneihin ja robotiikkaan on vain vähän lisätietoa. Markkinoilla on tällä hetkellä monia turvadroneja kodeissa, teollisuuskohteissa ja muissa paikoissa käytettäviksi, kuten myös turvarobotteja, kuten Hyundain omistaman Boston Dynamicsin luomat robotti-”koirat”, joita tällä hetkellä käyttävät jotkin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset. Tämä tietysti tarkoittaa, että Gabrielin tavoitteet tässä suhteessa toteutuvat todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin. Huomionarvoista on kuitenkin se, että sekä droneja että robotteja voidaan helposti ”päivittää” käyttämään tappavia aseita. Gabrielin teknologiaa ajatellen orwellilainen mahdollisuus saada täysin automaattinen vastaus erilaisiin tapauksiin, mukaan lukien ne, jotka johtuvat ”epänormaalin käytöksen” havaitsemisesta, joihin voi sisältyä tappavan voiman käyttö, ei enää vaikuta futuristiselta tai kaukaa haetulta, kuten se joskus oli.

Tärkeää on myös huomioida yrityksen suunniteltu tavoite tarjota ennakoivaa (eli rikosta edeltävää) poliisitoimintaa. He toteavat, että: ”Tulevaisuudessa näemme tietoturva-alustan [eli Gabrielin tuotteiden tulevan iteroinnin], joka voi ennakoida ihmisten käyttäytymiseen perustuvia massan aiheuttamia [sic] tapahtumia, tunnistaa joukko-onnettomuuksien uhkia ennen ensimmäisiä toimia, ja automatisoida hälytykset ilmoittamaan mahdollisille uhreille ennen kuin vahinkoa tapahtuu.” Ennakoiva poliisitoiminta on ollut CIA:han ja Israelin tiedustelupalveluun syvästi sidoksissa olevien yritysten päätavoite useiden vuosien ajan, joista tunnetuin on Palantir.

Kun Gabrielin järjestelmät on asennettu, ne tarjoavat täydellisen, mutta invasiivisen siviilialueiden valvonnan. Vaikka Gabrielin useimmiten kosiskelemat koulut ja yhteisökeskukset ovat satunnaisesti joutuneet ampujien kohteeksi viime vuosikymmeninä, nämä ovat usein paikkoja, jotka eivät perinteisesti ole kiinnostuneita ottamaan käyttöön tekoälypohjaisia valvontaratkaisuja tiloissaan. Silti tällaisten paikkojen on liityttävä toisiinsa, jos tulevaisuuden paradigma kaikkien ihmisten ja paikkojen täydellisestä liitettävyydestä (esim. esineiden Internet, paikkojen Internet, kehojen Internet) toteutuu. Tämä paradigma on todellakin välttämätön edistämään digitaalisen ja fyysisen maailman välisiä yhteyksiä, joita pidetään välttämättöminä niin kutsutun 4. teollisen vallankumouksen (4th industrial revolution) tai 4IR:n (jota itseään on kuvattu fyysisen ja digitaalisen valtakunnan ”fuusioksi”) käynnistämiseksi.

Erityisesti Gabrielin tuotteiden on tarkoitus muodostaa verkko, joka vastaa ”paikkojen Internetiä”, mikä on ”esineiden Internetin erikoistuminen”, joka mahdollistaa rakennusten ”instrumentaalisen tehostamisen antureiden, tietojen jakamisen ja laskennan avulla”. Gabriel mainostaa avoimesti tuotteidensa ”verkkovaikutusta”, kun ne asennetaan useisiin rakennuksiin samalla alueella, mikä luo ”turvallisen ja yhdistetyn yhteisön”. Vaikka Gabriel esittää tämän ”verkkoefektin” auttavan pitämään kokonaiset yhteisöt turvassa, se hyödyttää myös ”älykaupunki” -mallin käyttöönottoa, joka hyödyntää esineiden Internetiä sekä kaikkialla olevia antureita ja kameroita kerätäkseen valtavasti tietoja, jota sitten käytetään ”hallinnoimaan palvelun toimitusta” näiden palvelujen kanssa, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten sijoittelu.

https://www.gabrielprotects.com/product

”Älykaupunki” ja ”esineiden Internet” -ajatusmallien päätekijät (ja rakentajat) ovat tietysti Big Tech, Iso Tekno. On syytä huomata, että huolimatta siitä, että Gabriel markkinoi itseään yrityksenä, jonka tarkoituksena on estää joukkoampuminen silloin ja ennen kuin niitä tapahtuu, se on myös aktiivisesti seurustellut Piilaakson teknojättiläisten, ”Ison viisikon – Big 5” – Google, Amazon, Meta (entinen Facebook), Apple ja Microsoft – kanssa. Puhuessaan Times of Israel -lehdelle viime vuonna Gabrielin perustaja Yoni Sherizen totesi, että:

Pankki- ja rahoituspalvelusektori on nyt ottamassa tuotteemme käyttöön, ja meillä on pilotteja joidenkin suurimpien teknologiayritysten, Big 5:n, kanssa. Tarkastelemme siis datakeskuksia, yritysten toimistoja tai kampuksia, lääkkeiden ja muiden välttämättömien tavaroiden tuotantotiloja… [suojelemme] monenlaisia erityyppisiä tiloja.

TUULI GABRIELIN SIIPIEN ALLA

Vaikka joukkovahinkotapaukset Yhdysvalloissa ovat hirvittäviä ja niitä voitaisiin todennäköisesti lieventää jossain määrin Gabrielin tarjoaman teknologian kaltaisilla teknologioilla, yhtiön syvät yhteydet Israelin ja Amerikan tiedustelupalveluihin, jotka ovat pyrkineet hyödyntämään tällaisia teknologioita tuntemattomiin päämääriin, antavat aihetta huoleen.

Kun kirjoitin ensimmäisen kerran Gabrielista vuonna 2019, heidän neuvottelukuntaansa kuului neljä henkilöä. Heihin kuuluivat Ram Ben-Barak, Mossadin entinen apulaisjohtaja ja Israelin tiedusteluministeriön entinen pääjohtaja; Yohanan Danino, entinen Israelin valtion poliisipäällikkö; Kobi Mor, entinen Israelin tiedustelupalvelun Shin Betin ulkomaanoperaation johtaja; ja Ryan Petty, Parklandin ampumisen uhrin isä ja Floridan entisen kuvernöörin (ja nykyisen Floridan senaattorin) Rick Scottin ystävä. Petty oli tuolloin ainoa amerikkalainen hallituksessa.

Sittemmin Gabriel on kosiskellut amerikkalaisia kouluja, yrityksiä ja muita instituutioita paljon aggressiivisemmin ja lisännyt amerikkalaisia sen neuvottelukuntaan. Näitä ovat Bob Pocica, entinen FBI:n erikoisagentti, entinen Pfizerin globaalin turvallisuuden johtaja ja Chertoff Groupin vanhempi neuvonantaja (kuten entinen sisäisen turvallisuuden osaston johtaja Michael Chertoff) ja Don Hepburn, entinen CIA:n johtaja 26:n vuoden ajan sekä entinen FBI:n apulaisjohtaja. Mukana oli myös Menachem Pakman, joka työskenteli yli 30 vuoden ajan Israelin pääministerin kansliassa ja on ”tiedustelun, turvallisuuden ja terrorismin torjunnan asiantuntija”.

Vaikka on varmasti mahdollista, että näillä lukuisilla entisillä amerikkalaisten ja Israelin tiedustelupalveluiden virkamiehillä ei ole mitään taka-ajatuksia Gabrielia neuvoessaan, on tärkeää huomata, että Israelin sotilastiedustelun ja Mossadin johtajat eivät näe asiaa niin. Kuten olen eritellyt useissa aikaisemmissa raporteissa, Israelin Calcalist Tech julkaisi raportin vuonna 2019, jossa todettiin, että ”vuodesta 2012 lähtien kyber- ja tiedusteluprojekteja, jotka on aiemmin toteutettu Israelin armeijassa ja Israelin tärkeimmissä tiedusteluhaaroissa, on siirretty yrityksille, jotka joissain tapauksissa rakennettiin juuri tätä tarkoitusta varten.” Myöhemmin siinä todetaan, että:

Joissakin tapauksissa Israelin armeijan ja tiedusteluhaaran kehitysprojektien johtajia kannustettiin perustamaan omia yhtiöitä, jotka sitten ottivat [sotilas- ja/tai tiedustelupalvelu] projektin haltuunsa.

Ei ole aivan selvää, miksi Israelin tiedustelupalvelu ja muut tiedustelupalvelut päättivät ulkoistaa toimintansa vuonna 2012, vaikka Calcalist Tech ehdottaa, että perustelut liittyivät yksityisen ja julkisen sektorin välisiin palkkaeroihin, koska palkat olivat paljon korkeammat edeltävässä. 2012 oli kuitenkin myös vuosi, jolloin amerikkalainen hedge-rahastojen johtaja Paul Singer – yhdessä Benjamin Netanyahun pitkäaikaisen talousneuvonantajan ja Israelin kansallisen talousneuvoston entisen puheenjohtajan Eugene Kandelin kanssa – päätti perustaa Start-Up Nation Central (SUNC) yrityksen.

Kuten olen aiemmin raportoinut MintPress Newsille, SUNC perustettiin osana Israelin hallituksen tarkoituksellista pyrkimystä vastustaa väkivallatonta Boycott, Divest and Sanctions (BDS) -liikettä ja tehdä Israelista hallitseva globaali ”kybervalta”. Tämän politiikan tavoitteena on lisätä Israelin diplomaattista valtaa ja erityisesti heikentää BDS:ää sekä kaikkia kansallisia tai kansainvälisiä pyrkimyksiä saada Israelin hallitus vastuuseen sotarikoksista ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksista suhteessa palestiinalaisiin. Tavoitteena on saada muut maat niin riippuvaisiksi israelilaisyrityksistä ja tarkemmin sanottuna teknologiayrityksistä, etteivät ne pysty tehokkaasti haastamaan Israelin sisä- tai ulkopolitiikkaa.

Vuonna 2018 Fox Newsin juontaja Mark Levin kysyi Netanyahulta, oliko Israelin teknologiasektorin, erityisesti teknologia-startup-yritysten, viime vuosien suuri kasvu osa Netanyahun suunnitelmaa. Netanyahu vastasi: ”Se on pitkälti suunnitelmani… Se on hyvin harkittua politiikkaa.” Hän lisäsi myöhemmin, että ”Israelilla oli teknologiaa, koska armeija, erityisesti sotilastiedustelu, tuotti paljon valmiuksia. Nämä uskomattoman lahjakkaat nuoret miehet ja naiset, jotka tulevat armeijasta tai Mossadista, haluavat aloittaa startup-yrityksensä”.

Netanyahu hahmotteli tätä politiikkaa uudelleen vuotta myöhemmin Tel Avivissa pidetyssä 2019 kyberteknologiakonferenssissa, jossa hän totesi, että Israelin nousu viiden suurimman ”kybervallan” joukkoon oli ”vaatinut tämän sotilastiedustelun, akateemisen ja teollisuuden yhdistelmän lähentymisen yhteen paikkaan” ja että tämä edellytti edelleen, että ”armeija- ja tiedusteluyksiköistämme valmistuneiden on sallittava sulautua yrityksiksi paikallisten kumppaneiden ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa”.

Myös entinen Mossadin johtaja Tamir Pardo on myöntänyt avoimesti tämän ”armeijatiedustelun, akatemian ja teollisuuden” yhdistämisen, hän totesi vuonna 2017, että ”kaikki” Israelin kyberteknologiasektorissa ovat joko Israelin tiedustelupalvelun, kuten Mossadin, tai Israelin sotilastiedustelun ”alumneja”, kuten Unit 8200 (Israelin National Security Agency -turvallisuusvirastoa vastaava). Pardo meni jopa sanomaan, että Mossad itsessään on ”kuin startup”.

Pardo tietäisi. Jätettyään tehtävänsä Mossadin johtajana vuonna 2016, hän sukelsi suoraan israelilaisten teknologiayritysten maailmaan ja hänestä tuli Sepio Systemsin hallituksen puheenjohtaja, jonka kaksi toimitusjohtajaa ovat entisiä Unit 8200 -virkailijoita. Sepio Systemsin neuvottelukuntaan kuuluvat entinen CIA:n tietoturvapäällikkö Robert Bigman sekä Israelin kansallisen kybertoimiston entinen johtaja ja Israelin sotilastiedustelun veteraani Rami Efrati. Sepio Systemsin kyberturvallisuusohjelmistot ovat ottaneet käyttöön useat pankit, tietoliikenne- ja vakuutusyhtiöt muun muassa Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Nyt, kun olemme todenneet, että lukuisten israelilaisten teknologiaan keskittyneiden yritysten tiedetään toimivan tiedustelupalvelun rintamilla, herää kysymys, onko Gabriel yksi tällainen yritys. Vaikka on vaikea tietää varmuudella, useat rintamalla olleet yritykset, kuten Jeffrey Epsteiniin ja Ehud Barakiin yhteydessä oleva Carbyne, ovat olleet mukana luomassa ja toteuttamassa tarvittavaa rakennetta ”rikollisuutta edeltävän” lain lähestymistavan täytäntöönpanossa Yhdysvalloissa. Gabrielin näkemys täysin automatisoidusta järjestelmästä, joka voi käyttää ennakoivaa ihmisten käyttäytymisen analytiikkaa pysäyttämään rikokset ennen kuin ne tapahtuvat, on aavemaisen samanlainen kuin sama visio, jota Carbyne kannatti ennen kuin heidän siteensä Epsteiniin ja Israelin tiedustelupalveluun julkistettiin vuonna 2019.

”Ennen rikosta” käytöllä, kuten Phillip K. Dickin The Minority Report -kirjan kaltaisissa scifi-eepoksissa kerrotaan, on syvästi hämmentäviä seurauksia yhteiskuntaan, kansalaisvapauksiin ja poliisitoiminnan tulevaisuuteen. Kuten British Journal of Criminology totesi, ”ennen rikosta -toimet yhdistävät valtion pakkotoimet epäilyyn ilman syytettä, syytteeseenpanoa tai tuomiota” ja se on osa laajempaa suuntausta ”kansallisen turvallisuuden [esim. tiedustelupalvelujen] integroimiseksi rikosoikeuteen.” Itse asiassa, kuten olen todennut työssäni jo useiden vuosien ajan, amerikkalaiset ja israelilaiset tiedustelupalvelut, erityisesti niiden pahimmat osatekijät, ovat pimeästi olleet ”ennen rikosta” protokollien ajureina, joiden tarkoituksena on poistaa yleinen erimielisyys 1980-luvulta lähtien, ellei jopa aikaisemmin.

How the CIA, Mossad and “the Epstein Network” are Exploiting Mass Shootings to Create an Orwellian Nightmare

Nämä varhaiset ”rikollisuutta edeltävät” järjestelmät, kuten nykyään valmisteilla olevat, ovat pitkään olleet riippuvaisia teknologiasta sekä joukkovalvonnasta keinona profiloida mahdollisia toisinajattelijoita. Ohjelmistoavain näihin varhaisiin iteraatioihin oli PROMIS-ohjelmisto, jonka Israelin tiedustelutyöntekijät varastivat yhdessä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa ja jota käytettiin profiloimaan ja seuraamaan ihmisiä sekä kassavirtoja Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. Iran-Contra-skandaaliin osallistuneet Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virkamiehet käyttivät PROMISia luodakseen ”Main Core” -tietokannan, joka on edelleen käytössä, ja jossa luetellaan ne amerikkalaiset, joita pidetään ”vaarallisina” epämääräisesti määritellyn ”kansallisen hätätilan” sattuessa, joka saattaa uhata ” hallituksen jatkuvuutta”. Kuten olen aiemmin huomauttanut, Israelin tiedustelu näytteli olennaista roolia Main Coren kehityksessä.

Nykyään ”ennen rikosta” on jo täällä, vaikka se on tällä hetkellä varattu erityistapauksiin, toisin kuin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pääasiallinen lähestymistapa. Vuonna 2019 silloinen oikeusministeri William Barr hyväksyi virallisesti ”ennen rikosta” oikeusministeriön käytännöksi DEEP-ohjelman (Disruption and Early Engagement Program – Häiriöt ja varhainen kosketus viholliseen -ohjelma) kautta. Siitä lähtien Bidenin hallinnon sota kotimaan terroria vastaan on pitkälti perustunut rikosten ennakoimiseen ja pyrkii jatkamaan siitä mihin Barr jäi. Jotta rikollisuutta edeltävä järjestelmä olisi tehokas, tarvitaan välttämätön infrastruktuuri. Tätä infrastruktuuria tarjoavat tällä hetkellä useat yritykset, joilla on avoimet siteet tiedustelutietoihin, kuten Mark43, Carbyne ja Gabriel.

Who Is A “Terrorist” In Biden’s America?

Silti vaikka Mark43 ja Carbyne kohdistuvat lainvalvonta- ja hätäpalveluihin, Gabriel asentaa rikollisuutta ennakoivaa infrastruktuuria suoraan liike-, vapaa-ajan-, oppimis- ja palveluspaikkoihin. Sen painopiste – koulut, palvelustalot ja yhteisökeskukset – ovat paikkoja, jotka eivät normaalisti osta tällaista invasiivista teknologiaa. Kuitenkin Gabrielin pelkovetoinen markkinointi, joka keskittyy joukkoampumisiin (joka erityisesti heijastaa Carbynen omia markkinointiponnisteluja), on saanut jotkut sen ostamaan.

Sisään astuu tämän artikkelin alussa mainittu ”anonyymi filantrooppi”. Raporttien mukaan tämä ”anonyymi filantrooppi” tarjoaa rahaa, joka tarvitaan Gabrielin tuotteiden sijoittamiseksi kouluihin, palvelustaloihin ja kampuksille kaikkialla Yhdysvalloissa ”ilmaiseksi”. Kuten israelilainen No Camels totesi, Sherizen kertoi, että ”[filantroopin] visiona on todella kattaa jokainen koulu ja synagoga ja saada kaikki samalle alustalle.” Mikä siunaus Gabrielin ”verkostovaikutukselle” ja laajemmalle ”ennen rikosta” ambitioille.

Tämän ”filantroopin” nimettömyys on huomionarvoista, koska termiä ”filantrooppi” on käytetty sukupolvien ajan pesemään pahamaineisesti korruptoituneiden ja armottomien liikemiesten mainetta. Jos joku muistaa Jeffrey Epsteinin tapauksessa, vakoiluun liittyvää pedofiilia ylistettiin laajalti ”filantroopiksi” ennen kuin hänen salaisuutensa ja laittomat toimintansa tulivat laajemmin tunnetuiksi. Se herättää myös kysymyksen – millainen ”filantrooppi” haluaisi rikollisuutta ennakoivan valvontainfrastruktuurin jokaiseen maan kouluun? Gabrielin perustajan toimittama tarina voisi helposti kattaa samat tiedustelupalvelut, jotka tukevat Gabrielia ja siihen liittyviä yrityksiä, ja meidän olisi hyvä tutkia paremmin teknologiaa, jota käytetään lasten ja yhteisöjemme tutkimiseen ja valvontaan.

Artikkelin on kirjoittanut Whitney Webb 10.3.2023 ja se on julkaistu Unlimited Hangout nettisivuilla sekä luvalla suomennettu ja julkaistu Rakkausplaneetan sivuilla.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
unlimitedhangout.com: CIA and Mossad-linked Surveillance System Quietly Being Installed Throughout the US

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.