Uusi raportti: 5G:n käyttöönotto on hitaampaa Euroopassa kuin Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa

BN Frank
0 kommenttia

Altistuminen 5G:lle saattaa vaikuttaa silmiin, sydämeen, ihoon, immuunijärjestelmään, bakteerien vastustuskykyyn, ja paljon muuhun.

5G:n käyttöönottoa vastustetaan maailmanlaajuisesti ja useista merkittävistä syistä. Tämä on rajoittanut, hidastanut ja/tai pysäyttänyt asennusta ja aktivointia monissa paikoissa, myös Euroopassa. Vaikka tässä uudessa raportissa ei mainitakaan, että vastustus voisi hidastaa käyttöönottoa Euroopassa, ehkä sekin on yksi tekijä.

RCR Wireless uutisraportti:

5G:N HIDAS KÄYTTÖÖNOTTO UHKAA EUROOPAN DIGITAALISIA TAVOITTEITA: GSMA

Juan Pedro Tomás

GSMA -toimialajärjestön raportti ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä 5G:n keskimääräinen käyttöönotto Euroopassa nousee 44 prosenttiin.
GSMA:n uuden raportin mukaan 5G-teknologian hitaampi käyttöönotto Euroopassa kilpailijoihin verrattuna uhkaa maanosan tavoitteita digitaalisen toteutuksen suhteen.
Vuoden 2022 Mobile Economy Report Europe -raportti osoittaa, että kesäkuun 2022 lopussa 108 operaattoria 34:lla markkina-alueella eri puolilla Eurooppaa oli lanseerannut kaupalliset 5G-palvelut, ja tämä teknologia tavoitti 6 % mobiiliasiakaskannasta.
GSMA:n raportin mukaan Norja on edelläkävijä teknologian käyttöönotossa, sillä 16 % matkaviestinasiakkaista käyttää nyt 5G:tä, seuraavina ovat Sveitsi (14 %), Suomi (13 %), Iso-Britannia (11 %) ja Saksa (10 %).
Raportissa ennustetaan, että vuoteen 2025 mennessä 5G:n keskimääräinen käyttöönotto Euroopassa saavuttaa 44 %, ja Iso-Britanniassa sekä Saksassa odotetaan olevan Euroopan korkein 5G-käyttöaste, vastaavasti 61 % ja 59 %. Nopean kasvun ohittavat kuitenkin muut maailmantaloudet, sillä Etelä-Korean odotetaan saavuttavan 73 prosentin 5G-tiheyden samalla ajanjaksolla, kun taas Japanin ja Yhdysvaltojen odotetaan saavuttavan 68 prosentin 5G-tiheyden.
Raportti osoittaa myös, että 5G-verkon kattavuus Euroopassa saavuttaa 70 % vuonna 2025, kun se vuonna 2021 oli 47 %. Vuoteen 2025 mennessä kuitenkin lähes kolmannes väestöstä jää ilman 5G-kattavuutta, vertailuna Etelä-Korea ja Yhdysvallat: 2 % tai alle.
Vuonna 2021 Euroopan komissio (EY) esitti visionsa Euroopan digitaalisesta muutoksesta vuoteen 2030 mennessä digitaalisen vuosikymmenen puitteissa. Strategian tavoitteena on tuottaa konkreettisia etuja EU:n talouksille digitaalisten taitojen kehittämisen, liiketoiminnan digitaalisen muutoksen, kestävien digitaalisten infrastruktuurien ja julkisten palvelujen digitalisoinnin kautta.
GSMA:n mukaan poliittisten päättäjien tulee luoda oikeat olosuhteet yksityisille infrastruktuuri-investoinneille, verkkojen modernisoinnille ja digitaalisille innovaatioille, jotta EY:n 2030 tavoitteet saavutetaan.
”Eurooppa ottaa 5G:n käyttöön nopeammin kuin koskaan ennen, mutta enemmän keskittymistä oikeiden markkinaolosuhteiden luomiseen infrastruktuuri-investoinneille tarvitaan muiden maailmanmarkkinoiden tahdissa pysymiseksi. Tähän tulisi sisältyä periaatteen toteuttaminen oikeudenmukaisella osallistumisella verkkokustannuksiin”, sanoi Daniel Pataki, GSMA:n politiikasta ja sääntelystä vastaava varapääjohtaja ja Euroopan johtaja.
GSMA:n raportissa todettiin myös, että 5G SA -palvelut Euroopassa ovat nyt saatavilla Suomessa, Saksassa ja Italiassa, ja uusia käyttöönottoja odotetaan tulevina vuosina.
”Positiivisesta vauhdista huolimatta Eurooppa on edelleen jäljessä Kiinasta, Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta kuluttajien aikeissa päivittää 5G:hen. Useat tekijät vaikuttavat, kuten tyytyväisyys olemassa oleviin verkostoihin ja operaattorin markkinointiponnistuksen aste. Eurooppalaiset kuluttajat siirtyvät käyttämään uutta teknologiaa hitaammin kuin muilla kehittyneillä alueilla/maissa – tämä suuntaus on jo nähtävissä 4G:ssä. Kasvava 5G-kattavuus ja nyt saatavilla olevien 5G-älypuhelimien lukuisuus pitäisi auttaa muuttamaan piilevää kysyntää uusiksi 5G-liittymiksi”, raportissa todetaan.
Suhteellisesti katsottuna tyytyväisyys olemassa oleviin verkkoihin (pääosin 4G) on suurin syy siihen, miksi eurooppalaiset kuluttajat eivät aio päivittää 5G:hen. Erottaakseen 5G-verkkonsa aiemmista sukupolvista operaattorit investoivat 5G StandAlone -verkkoon ja muihin verkkoinnovaatioihin parantaakseen 5G-suorituskykyä ja vastatakseen kasvaviin datavaatimuksiin.

Vuosikymmenten tutkimus on jo osoittanut, että altistuminen tukiasemista ja antenneista sekä muista langattoman säteilyn lähteistä (mukaan lukien 5G) tulevalle säteilylle on biologisesti ja ympäristöllisesti haitallista.

Erityisesti 5G:n osalta lääkärit ja tutkijat ovat vuodesta 2017 lähtien pyytäneet moratoriota Maassa ja avaruudessa (katso 1, 2), ja suurin osa tutkijoista vastustaa käyttöönottoa. Vuodesta 2018 lähtien on raportoitu ihmisistä ja eläimistä, jotka ovat kokeneet oireita ja sairauksia sen aktivoinnin jälkeen (kts. 1, 23, 4, 5). Lisäksi vuonna 2019 televiestintäjohtajat antoivat Yhdysvaltain kongressille todistuksen, ettei heillä ollut MITÄÄN tieteellistä näyttöä 5G:n turvallisuudesta. Jotkut tutkijat ovat myös ehdottaneet, että 5G:n aktivointi voi myötävaikuttaa COVID-19 infektioihin sekä satojen tuhansien ellei miljoonien lintukuolemiin. Tietenkin on myös vahvistettuja terveysriskejä, jotka liittyvät myös altistumiseen 4G:lle ja muille langattoman Wi-Fi-säteilyn lähteille sekä sähkömagneettisille kentille (alias ”sähkösumu”).

Activist Post raportoi säännöllisesti 5G:stä, 4G:stä ja muusta vaarallisesta teknologiasta. Lisätietoja saat arkistoistamme ja seuraavilta verkkosivustoilta:

Artikkelin on kirjoittanut BN Frank 7.10.2022 ja se on julkaistu Activist Post nettisivuilla sekä luvalla Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License suomennettu ja julkaistu Rakkausplaneetan sivuilla.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
activistpost.com: New Report: 5G Rollout is Slower in Europe than in China, South Korea, and U.S.

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.