Keskuspankin digitaalinen valuutta on loppupeli – Osa 2

Iain Davis
0 kommenttia

Osassa 1 totesimme, että ”raha” ei ole muuta kuin vaihdon väline. Jos teemme riittävästi yhteistyötä, voisimme luoda täysin vapaaehtoiseen rahajärjestelmään perustuvan talouden. Emme tarvitse pankkeja valvomaan vaihtotapahtumiamme, ja nykyaikainen hajautetun tilikirjan teknologia (DLT – Distributed Ledger Technology) on tehnyt vapaaehtoisesta vaihdosta maailmanlaajuisesti täysin toteuttamiskelpoista.

Vertasimme ”rahan” todellista luonnetta ehdotettuihin keskuspankkien digitaalisiin valuuttoihin. CBDC ollaan ottamassa käyttöön kaikkialla maailmassa maailmanlaajuisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla. Se, mitä kutsumme rahaksi, on itse asiassa keskus- ja liikepankkien tyhjästä loihtima fiat-raha. Siitä huolimatta, CBDC ei ole mitään ”rahaa”, kuten me sen tällä hetkellä ymmärrämme.

Ennen pseudopandemiaa fiat-raha liikkui jaetussa rahakierrossa. Ainoastaan liikepankeilla oli pääsy ”keskuspankkirahaksi” tai ”perusrahaksi” kutsuttuun rahatyyppiin. Vuoden 2019 lopulla maailmanlaajuinen rahoituslaitos BlackRock esitteli monetaarisen suunnitelman, jossa kannatettiin ”going direct – suoraan menoa”, jotta ”keskuspankkirahat saataisiin suoraan julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjien käsiin”.

Keskustelimme siitä, kuinka ajatus ”keskuspankkirahojen” laittamisesta suoraan ”yksityisen sektorin käyttäjien” käsiin on juuri se, mitä uudella CBDC-pohjaisella kansainvälisellä valuutta- ja rahoitusjärjestelmällä (IMFS – International Monetary and Financial System) on tarkoitus saavuttaa. Mutta CBDC saavuttaa paljon enemmän globaalin loisluokan hyväksi kuin vain uudistaa epäonnistuneen ”velkapohjaisen IMFS:nsä”.

Jos se otetaan yleisesti käyttöön, CBDC antaa pankkiireille täydellisen hallinnan jokapäiväisessä elämässämme. Valvontaverkko tulee olemaan kaikkialla läsnä ja jokainen elämämme osa-alue on suunniteltu.

CBDC on loppupeli, ja tässä artikkelissa tutkimme, kuinka peli tulee etenemään.

Jos sallimme sen.

YHTEENTOIMIVA CBDC-IMPERIUMI

Toisin kuin meille kerrotaan, keskuspankit ovat yksityisiä yrityksiä. Nämä yksityiset yritykset ylläpitävät maailmanlaajuista raha- ja rahoitusimperiumia, jota valvoo ja koordinoi Kansainvälinen järjestelypankki (BIS – Bank for International Settlements).

BIS ei kuulu minkään kansallisvaltion tai hallitustenvälisen järjestön lainkäyttövaltaan. Se on vapautettu kaikesta ”laista” ja se on kiistatta suvereeni koko planeetalla. Kun sen nykyinen rahajärjestelmän valtapohja heikkenee, se ottaa käyttöön CBDC:n suojellakseen ja vahvistaakseen omaa auktoriteettiaan.

Vaikka ”todennäköisimmin” CBDC:n ”alusta” on syntynyt, CBDC:lle ei ole vielä sovittu yhtä teknistä eritelmää. Mutta syistä, joista keskustelimme aiemmin, on turvallista sanoa, että mikään kansallinen malli ei perustu luvattomaan DLT:hen – lohkoketjuun tai muuhun – ja ne kaikki ovat ”yhteentoimivia”.

Vuonna 2021 BIS julkaisi raportin keskuspankkien digitaalisista valuutoista rajat ylittäviin maksuihin. BIS määrittelee ”yhteentoimivuuden” seuraavasti:

Tekninen tai oikeudellinen yhteensopivuus, joka mahdollistaa järjestelmän tai mekanismin käytön yhdessä muiden järjestelmien tai mekanismien kanssa. Yhteentoimivuuden avulla eri järjestelmien osallistujat voivat tehdä, selvittää ja suorittaa maksuja tai rahoitustapahtumia järjestelmien välillä.

BIS:n maailmanlaajuinen, velkapohjainen rahajärjestelmä on ”kulutettu loppuun” ja CBDC on keskuspankkiirien ratkaisu. Heidän tarkoittama teknokraattinen imperiumi on globaali. Näin ollen kaikki kansalliset CBDC:t ovat ”yhteentoimivia”. Väitetyt geopoliittiset jännitteet ovat merkityksettömiä.

Naton Atlantic Council -ajatushautomon CBDC Tracker seurantapalvelin raportoi tällä hetkellä, että 114 maata, jotka edustavat 95 % maailman bruttokansantuotteesta, kehittävät aktiivisesti CBDC:tä. Näistä 11 on jo käynnistetty.

Aivan kuten pseudopandemia käynnisti prosessin saada ”keskuspankkirahat” suoraan yksityisiin käsiin, Atlantic Councilin mukaan Ukrainan sodan sanktioreaktio on lisännyt sysäystä CBDC:n kehitykseen:

Venäjää koskevat taloudelliset pakotteet ovat saaneet maat harkitsemaan dollaria välttäviä maksujärjestelmiä. Rajat ylittäviä tukkukaupan CBDC-testejä on nyt 9 ja rajat ylittäviä vähittäismyyntiprojekteja 7, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2021 verrattuna.

Se, että tämä todistaa maailmanlaajuisen CBDC-projektin globaalista koordinoinnista, ja että sitä koordinoimaan on perustettu BIS-innovaatiokeskukset, on ilmeisesti jonkinlainen salaisuus. Esimerkiksi Kiinan PBC on BIS:n kannalta loistava CBDC-valon majakka:

[. . .] rajat ylittävien maksujen tehokkuuden parantaminen on myös tärkeä motivaatio CBDC:n työlle. [. . .] Vähittäiskaupan CBDC:n rajat ylittävän käytön mahdollisuudet ovat esimerkkejä Kiinan edistyneen CBDC-hankkeen lähestymistavoista.

Kiinan keskuspankki (PBC – People’s Bank of China) on koordinoinut CBDC:n rajat ylittävän maksujärjestelmän kehittämistä yhteistyössä BIS:n kanssa m-Bridge CBDC -projektin kautta, jota valvoo BIS:n Hongkongin innovaatiokeskus.

Oletettavasti BIS keskeytti Venäjän keskuspankin (CBR – Central Bank of the Russian Federation) toiminnan. Ilmeisesti se syrjäytettiin myös SWIFT-tietoliikennejärjestelmästä. Meille kerrottiin, että tämä oli ”rangaistus” Venäjän hallituksen Ukrainan sodan kiihtymisestä. Todellisuudessa on kyseenalaista, onko BIS-kielto koskaan tapahtunut, ja SWIFT-sanktio oli merkityksetön ele. Yhteentoimivien CBDC:iden kehittäminen menee kaiken muun edelle.

Kaikki, mikä vahvistaa meille BIS:n keskeyttämisvaatimusta, on jotkin länsimaiset mediaraportit, joissa viitataan nimettömiin BIS-lähteisiin, ja epäselvä alaviite muutamaan BIS-asiakirjaan. Samaan aikaan CBR on tällä hetkellä listattu aktiiviseksi BIS-jäseneksi, jolla on täysi äänioikeus, eikä kukaan BIS:stä tai CBR:stä ole antanut virallista lausuntoa oletetusta keskeyttämisestä.

Venäjän 12 johtavaa pankkia aloitti digitaalisen ruplan tekniset kokeet vuonna 2021 ennen sen virallista käyttöönottoa 15. helmikuuta 2022.

CBR:n rajat ylittävässä CBDC-kehityksessä käytetään kahta kolmesta BIS m-Bridge CBDC -mallista ja se testaa yhteentoimivaa ”digitaalista ruplaansa” PBC:n kanssa. Koska PBC on BIS:n m-Bridge-kehityskumppani, väitetty keskeytys tai ei, ei ole mahdollista, että ”digitaalinen rupla” ei olisi yhteentoimiva BIS:n uuden globaalin rahoitusjärjestelmän kanssa.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) -osuuskunta tarjoaa maailman laajimman koodatun pankkien välisen viestintäjärjestelmän. Sekä keskus- että liikepankit sekä muut yksityiset rahoituslaitokset käyttävät SWIFTiä transaktiotietojen turvalliseen välittämiseen.

SWIFT-vaihtoehtoja on useita. Esimerkiksi CBR kehitti rinnakkaisen finanssijärjestelmän (SPFS – System for Transfer of Financial Messages) vuonna 2014, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Useat venäläiset pankit käyttivät PBC:n China International Payments System -järjestelmää (CIPS) jo kauan ennen SWIFTin oletettua pannaa.

Kiinan kansanpankki (PBC – People’s Bank of China) on kehittänyt CIPS:n yhteistyössä SWIFTin kanssa. SWIFT:n CBR:lle antaman ”pakotteen” seurauksena PBC ja CBR aloittivat sitten totisen yhteistyön mahdollisen CIPS-pohjaisen SWIFT-korvikkeen luomiseksi. Jos meille kerrotut tarinat ovat totta, SWIFTin toiminta näyttää olleen tyhjä itseään tuhoavan hömpötyksen toimi.

Mikään viestintätason teknologioista ei ole sinänsä rahoitusjärjestelmä, mutta niiden avulla pankit, kaupankäyntialustat, selvitysyhtiöt, maksujenkäsittelyjärjestelmät ja kaikki muut globaalin rahoitusjärjestelmän elementit voivat kommunikoida keskenään. Jotta CBDC:t menestyisivät, niiden on oltava yhteentoimivia sekä näiden järjestelmien että toistensa kanssa.

Yhteentoimivuus ulottuu myös olemassa oleviin fiat-valuuttoihin ja muihin rahoitusomaisuuksiin, kuten asuntolainavakuudellisiin arvopapereihin ja pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF – exchange traded fund). Nämä varat, rahastot, valuutat ja arvopaperit jne. voidaan ”tokenisoida”. Kuten käytännössä mikä tahansa fyysinen tai virtuaalinen omaisuus tai hyödyke.

Hedera, hajautetun tilikirjateknologian yritys, joka käyttää hashgraph-pohjaista DLT:tä – lohkoketjuvaihtoehto -, on useiden varakkaiden globaalien yritysten tukema. Yritys selittää omaisuuden tokenisointiprosessia:

Omaisuuden tokenisointi on prosessi, jolla liikkeeseenlaskija luo digitaalisia rahakkeita hajautettuun tilikirjaan tai lohkoketjuun, jotka edustavat joko digitaalista tai fyysistä omaisuutta. [. . .] Oletetaan, että sinulla on 500 000 dollarin arvoinen kiinteistö New Yorkissa, NY:ssä. Omaisuuden tokenisaatio voisi muuntaa tämän kiinteistön omistajuuden 500 000 rahakkeeksi – jokaisen edustaessa pientä prosenttiosuutta (0,0002 %) kiinteistöstä. [. . .] Mahdollisuudet ovat rajattomat, sillä tokenisaatio mahdollistaa sekä murto-omistuksen että omistusoikeuden todistamisen. Perinteisistä varoista, kuten riskipääomarahastoista, joukkovelkakirjoista, hyödykkeistä ja kiinteistöistä eksoottisiin varoihin, kuten urheilujoukkueisiin, kilpahevosiin, taideteoksiin ja julkkiksiin, yritykset maailmanlaajuisesti käyttävät lohkoketjuteknologiaa tokenisoidakseen melkein mitä tahansa.

Mahdollisuus käydä kauppaa tokenisoiduilla varoilla kansainvälisesti millä tahansa markkinoilla, CBDC:tä käyttämällä, helpottaa uuden CBDC-pohjaisen IMFS:n luomista. Lisäksi digitaalinen ”tokenisaatio” tarkoittaa, että mikä tahansa voidaan muuntaa rahoitusomaisuudeksi ja sitten käydä kauppaa uudella, CBDC-pohjaisella digitaalisella IMFS:llä.

Esimerkiksi BIS:n Project Genesis tokenisoi ”hallituksen vihreitä joukkovelkakirjoja”. Maailmanpankki selittää ”vihreät obligaatiot”:

Joukkovelkakirjalaina on eräänlainen velkapaperi. Velkapaperi on laillinen sopimus rahasta, jota voidaan ostaa ja myydä osapuolten välillä. [. . .] Vihreä obligaatio on velkapaperi, joka lasketaan liikkeeseen pääoman hankkimiseksi erityisesti ilmasto- tai ympäristöhankkeiden tukemiseen.

Käyttämällä CBDC:n lisättyä ”älykkäiden sopimusten” toimintoa Project Genesis liitti vihreiden obligaatioiden ostosopimuksiinsa ”lieventämistulosten edut” (MOI – mitigation outcome interests) -älysopimuksia. Kun joukkovelkakirja erääntyi, sijoittaja sai itse joukkovelkakirjasta suoritettujen preemio- tai kuponkimaksujen lisäksi todennetut hiilipisteet. Hiilipisteytykset ovat myös vaihdettavia omaisuuseriä ja nekin voidaan tokenisoida.

Tokenisoidut varat, joilla käydään kauppaa keskuspankkien tyhjästä luomilla CBDC:llä, luovat lähes rajattomat permutaatiot uusien markkinoiden muodostumiselle. Seuraavat voitot kohoavat.

Tämä ”kaiken rahoittaminen” poistaa entisestään jo etäällä olevan rahoitusjärjestelmän todellisesta, tuottavasta taloudesta, jossa me muut elämme. Sanomattakin on selvää, että ”yhteentoimivuus” on CBDC:n keskeinen haluttu ”ominaisuus”.

Kansainvälinen järjestelypankki BIS on kansainvälinen rahoitusjärjestö, jonka pääkonttori sijaitsee Baselissa, Sveitsissä. Kuva: lucarista, Shutterstock.

BIS julkaisi ’Project Helvetia’ -raporttinsa joulukuussa 2020, joka osoitti CBDC:n avulla suoritettavan ”tokenisoidun omaisuuden” selvitysmaksun idean. SWIFT julkaisi myöhemmin sen ’Connecting Digital Islands: CBDCs’ -mallinnuskokeilun tulokset lokakuussa 2022.

SWIFTin ilmoittamana tavoitteena oli liittää eri kansalliset CBDC:t olemassa oleviin maksujärjestelmiin ja saavuttaa siten ”maailmanlaajuinen yhteentoimivuus”. SWIFTillä oli ilo raportoida:

Nämä uudet kokeet ovat onnistuneesti osoittaneet uraauurtavan ratkaisun, joka pystyy yhdistämään CBDC-verkot ja olemassa olevat maksujärjestelmät rajat ylittäviä tapahtumia varten. Yhteensovittaminen on ratkaisu yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. [. . .] Tämä ratkaisu voi tarjota keskuspankkien CBDC-verkko-operaattoreille kotimaisten CBDC-verkkojen yksinkertaisen mahdollistamisen ja integroinnin rajat ylittäviin maksuihin.

Asiaan liittyvässä lehdistötiedotteessa SWIFT ilmoitti:

SWIFT on onnistuneesti osoittanut, että keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC) ja tokenisoidut varat voivat siirtyä saumattomasti olemassa olevaan rahoitusinfrastruktuuriin – mikä on tärkeä virstanpylväs niiden sujuvan integroitumisen mahdollistamiseksi kansainväliseen rahoitusekosysteemiin.

Riippumatta siitä, minkä CBDC-suunnitelman kansalliset keskuspankit ottavat käyttöön, riippumatta siitä, mitä pankkien välistä maksujärjestelmää ne käyttävät – olipa kyseessä SWIFT, CIPS tai jokin uusi viestintätaso -, globaali yhteentoimivuus on taattu. Siten monet erilaiset CBDC:t voivat muodostaa yhden keskitetysti ohjatun IMFS:n, joka toimii lähes välittömästi reaaliajassa.

Tämän CBDC-järjestelmän hallinta tarkoittaa myös keskitettyä maailmanlaajuista valtaa rajoittaa tai estää maksuja, kohdistaa käyttäjiä, uudelleenohjata varoja, valvoa ostoja, vaihtaa omaisuutta, lisätä sopimuksia, lähdeverottaa ja yleensä hyödyntää mitä tahansa loputonta valikoimaa ”toimintoja”, joihin CBDC on kykenevä. Lähes välittömästi reaaliajassa.

PETOLLINEN CBDC HÖLYNPÖLY

Jon Cunliffe, Englannin keskuspankin (BoE – Bank of England) rahoitusvakauden apulaisjohtaja, käynnistäessään Iso-Britannian ehdotuksen ”digitaalisesta punnasta”, sanoi:

On laajuutta innovaatiolle tuottaa edelleen tehokkuutta maksuille, mikä mahdollistaa nopeammat ja/tai halvemmat maksut. [. . .] Digitaalinen punta voisi myös täydentää olemassa olevia taloudellista osallisuutta koskevia aloitteita, esimerkiksi jos se pystyisi tarjoamaan offline-maksuja.

Vuoden 2021 asiakirjassa ’Digital Ruble Concept’ eli digitaalisen ruplan konseptista CBR kertoi kehittäneensä venäläisen CBDC:n vastauksena

[. . .] kotitalouksien ja yritysten kasvavalle kysynnälle maksujen ja tilisiirtojen nopeuden, mukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä rahoitusalan kustannusten alentamiseksi.

Väitetyt edut, kuten kustannussäästö, tehokkuus, nopeus, mukavuus, taloudellinen sisällyttäminen, parantunut sietokyky, taloudellinen turvallisuus ja niin edelleen, otetaan esiin kerta toisensa jälkeen. Kaikki se on osa vaarallista ja täysin vilpillistä myyntipuhetta, joka eksyttää sinut hyväksymään oman rahaorjuuden.

Lisäksi CBR keskuspankki paljastaa, mikä on todella vauhdittanut sen ”digitaalisen ruplan” kehitystä:

[. . .] älysopimuksia voidaan käyttää myös digitaalisten ruplien merkitsemiseen, mikä mahdollistaa ehtojen asettamisen digitaalisten ruplien kulutukselle (esim. tiettyjen tavara-/palveluluokkien määrittely, joita niillä voi ostaa) ja merkittyjen digitaalisten ruplien koko liikeketjun jäljittämisen. [. . .] Digitaaliset ruplatilitykset eivät tarjoa maksujen anonymiteettiä.

Digitaalinen rupla saattaa aluksi tuntua ”kätevämmältä”, mutta se on myös suunniteltu mahdollistamaan Venäjän keskuspankkiirien tunnistamaan tarkalleen kuka ostaa mitä, missä tahansa maassa, milloin tahansa. Se antaa heille myös valtuudet asettaa ”sopimusehdot”, jotka määräävät, mitä venäläiset voivat ostaa, milloin ja keneltä. Keskuspankkiirit päättävät, mitä ”valintoja” Venäjän CBDC:n käyttäjät saavat tehdä.

Meidän ei pitäisi tulla puijatuiksi CBDC:n kannattajien esittämillä tekaistuilla perusteluilla. Huolimatta kaikesta CBR:n ja BoE:n kaltaisesta herttaisesta retoriikasta, todellinen tavoite on vahvistaa pankkiirien globaalia valtaa ja auktoriteettia. Heidän osaltaan tämä valta ei tunne rajoja.

Esimerkiksi BoE:n Jon Cunliffe lisäsi:

[. . .] on laajempia makrotaloudellisia ja geopoliittisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Englannin keskuspankki (BoE) työskentelee aktiivisesti näiden kysymysten parissa kansainvälisten kollegojen kanssa Kansainvälisen järjestelypankin maksu- ja markkinainfrastruktuurikomitean (CPMI – Committee on Payments and Market Infrastructures), G7:n, G20:n ja FSB:n (Financial Stability Board) kautta sekä tiiviissä yhteistyössä kehittyneen talouden keskuspankkien pienen ryhmän kanssa.

Älä ole yllättynyt, että keskuspankkiirit pitävät geopolitiikkaa toimivaltaansa kuuluvana. Heidän ilmoittamallaan aikomuksellaan työskennellä ”aktiivisesti” geopoliittisten ”asioiden” parissa ei ole minkäänlaista ”demokraattista” mandaattia, mutta entä sitten? He eivät välitä, miksi heidän pitäisi? Kuka kiinnittää huomiota? Useimmat meistä ovat liian kiireisiä huolehtiessaan itsemme ruokkimisesta ja energialaskujen maksamisesta.

Se tosiasia, että pankkiirit ovat pitkään voineet vaikuttaa kohtuuttomasti geopolitiikkaan, talouteen ja yhteiskuntaan, on aina ollut meidän vahingoksemme. Jos laiminlyömme edelleen velvollisuutemme puolustaa toisiamme ja itseämme, ja jos hyväksymme sokeasti CBDC:n, pankkiirien valta ja auktoriteetti on mittaamaton.

Venäjän federaation hallitus muutti vuonna 2020 lainsäädäntöään ”Laki digitaalisista rahoitusvaroista” (DFA – Digital Financial Asset) -lailla. Muutos säänteli ”ei-käteisrupla” DFA:ta. Keskuspankki lisäsi pian liikepankkikumppaninsa Sberbankin niiden rahoituslaitosten luetteloon, jotka CBR keskuspankki oli valtuuttanut laskemaan liikkeeseen DFA-sopimuksia. Joulukuussa 2022 Sberbank lanseerasi ”kultatuetun” DFA:n, joka tarjoaa ”tokenisoitua” kultaa.

Vuodesta 1971 lähtien, jolloin keskuspankit vihdoin hylkäsivät kaiken kultastandardilta näyttävän, monet ovat valittaneet fiat-valuutan ”sisäisen arvon” oletettua menetystä. Mahdollisuus lisätä ”sisäistä arvoa” CBDC:hen älysopimusten avulla houkuttelee joitain nyt ottamaan vastaan CBDC:n ja siten oman orjuutensa.

Se kaikki on niin kiiltävää ja loistavaa, eikö vain?

Venäjän ja Iranin hallitukset ovat jo ehdottaneet mahdollista kullalla tuettua CBDC:n ”vakaavaluuttaa” (engl. stablecoin) yhteentoimiviin, rajat ylittäviin maksuihin. ”Yhteentoimivuus” viittaa siihen, että sitä voisi ”tukea” Sberbankin tokenoitu kultainen DFA.

Jos tämä kuulostaa epäilyttävältä petkutuspeliltä, se johtuu siitä, että se on sitä. Siitä huolimatta jotkut ovat vakuuttuneita ja ylistäneet tämän ”kultatuetun” CBDC:n väitettyjä hyveitä.

Sillä ei ole merkitystä, tukeeko CBDC:tä kulta, öljy, ydinaseet vai yksisarvisen sarvet. Kaikki väitteet sen eduista ovat vain CBDC hölynpölyä.

Riippumatta siitä, miten sitä kehrätään, julma tosiasia on, että CBDC tarjoaa käsittämättömän sosiaalisen kontrollin niille, jotka sen ohjelmoivat. Meidän näkökulmastamme, ellemme ole täysin hyvästelleet aistejamme, mikään ei oikeuta ottamaan tätä riskiä.

OHJELMOITAVA CBDC PAINAJAINEN

BoE on yksi keskuspankeista vakuuttamassa yleisölle, että se ei ”toteuta keskuspankki-aloitteisia ohjelmoitavia toimintoja”. Muualla se myös väittää, että se on julkinen laitos, mikä ei ole totta. Joten, meillä ei ole juurikaan syytä uskoa mitään, mitä BoE sanoo.

Ei sillä, että sillä olisi paljon merkitystä, koska sen CBDC:n teknisessä eritelmässä annetut BoE-vakuutukset eivät anna aihetta optimismiin:

Keskuspankin käynnistämät ohjelmoitavat käyttötapaukset eivät tällä hetkellä liity pankin ja Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriön CBDC:tä koskeviin poliittisiin tavoitteisiin.

Ehkä ”ei tällä hetkellä”, mutta ohjelmoitavan CBDC:n pakottaminen voi hyvinkin tulla ”olennaiseksi”, vai mitä? Varsinkin, kun otetaan huomioon, että BoE lisää:

Yhdistyneen kuningaskunnan CBDC:n suunnittelun on täytettävä hallituksen ja pankin [BoE:n] poliittiset tavoitteet. [. . .] Pidemmällä aikavälillä innovaatiot ja muuttuvat käyttäjien tarpeet voivat tarkoittaa sitä, että CBDC-maksutyyppejä voidaan tarjota laajemmin. Esimerkiksi offline- ja rajat ylittävät maksut voisivat tukea yleisen politiikan tavoitteita.

Ikään kuin tämä kiertelevä kikkailu ei olisi tarpeeksi paha, BoE ehdottaa sitten, että meidän pitäisi toivottaa tervetulleeksi heidän unelmansa Villin lännen CBDC sidosryhmäkapitalismista:

Pankki [BoE] pyrkii tukemaan ohjelmoitavia toimintoja. [. . .] Nämä toiminnot toteuttaisi PIP:t [Payment Interface Providers – maksurajapinnan tarjoajat] ja ESIP:t [External Service Interface Providers – ulkoiset maksurajapinnan palveluntarjoajat], ja ne edellyttäisivät käyttäjän suostumusta. PIP:t voisivat toteuttaa joitain näistä ominaisuuksista, kuten automaattisia maksuja ja ohjelmoitavia lompakoita, ohjelmoitavaa logiikkaa hostaamalla [. . .]. Mutta muut ominaisuudet [. . .] saattavat vaatia muita suunnittelunäkökohtia. [. . .] Pankki tarjoaisi vain tarvittavan infrastruktuurin tukeakseen PIP:itä ja ESIP:itä näiden toimintojen tarjoamiseksi. [. . .] Automaattinen maksu voi olla erityisen hyödyllinen IoT [Internet of Things – esineiden Internet] käyttötapauksissa. [. . .] PIP:t voivat hostata omaa logiikkaansa, joka käynnistää maksun.

Jos BoE ei ”tällä hetkellä” tunne tarvetta ohjelmoida ”rahojasi”, entäpä ohjelman hallinnan luovuttaminen HSBC:lle, Barclaysille, Mastercardille tai PayPalille? Ne ohjelmoivat CBDC:n ”toimittamaan hallituksen ja pankin [BoE:n] poliittiset tavoitteet”. Epäilemättä lisäämällä jonkin verran tuottoisaa ”sopimuslogiikkaa” matkan varrella. Mikä voisi mennä pieleen?

Oletetaan, että EDF Energy on energiantoimittajasi. Voisit antaa BlackRockin, joka työskentelee yhteistyössä niiden valmistajien kanssa, joihin se investoi, hyödyntää IoT:tä ohjelmoidakseen pesukoneesi maksamaan automaattisesti energiankulutuksestasi vähentämällä ”rahasi” CBDC:n ”lompakosta” minkä tahansa ”sopimuslogiikan” mukaisesti, jonka BlackRock on sopinut EDF Energyn kanssa.

Jos sinulla on pieni yritys UK:ssa, voit antaa pankkisi vähentää tuloistasi tuloveroa automaattisesti ja maksaa sen suoraan valtiovarainministeriöön. Itsearvioinnin vaivaa ei tarvita. CBDC on niin paljon ”kätevämpi”.

Tämä on tietysti täysin ”valinnaista”, vaikka se voi olla ehto yritystilin avaamiselle pankissasi. Siinä tapauksessa sinun CBDC ”vaihtoehto” on työskennellä keskuspankin hallinnoimassa CBDC:n liiketoiminnassa tai olla harjoittamatta liiketoimintaa ollenkaan.

Miltä tuo kaikki sinusta kuulostaa? Koska tämä on juuri se ”malli” vähittäiskaupan CBDC:stä, jota BoE ehdottaa. Samoin tekevät lähes kaikki muut keskuspankit, koska CBDC otetaan käyttöön kaikissa tarkoituksissa ja tarkoituksiin samanaikaisesti maailmanlaajuisella mittakaavalla.

VÄHITTÄISKAUPAN CBDC PAINAJAINEN

Kuten osassa 1 mainittiin, todellinen CBDC painajaisskenaario meille on ohjelmoitava vähittäiskaupan CBDC. Ehdotetussa ”digitaalisen punnan” teknologisessa suunnittelussa BoE paljasti, että ”vähittäiskaupan CBDC” on juuri se, mitä tulemme saamaan.

BoE väittää, että vähittäiskaupan CBDC on välttämätön keskuspankkirahojen saatavuuden ylläpitämiseksi. Tämä on vain ”olennaista” pankkiireille, ei meille.

Se väittää myös, että sen digitaalisen punnan mallia on tarjottu yleisölle vain ”konsultointia” varten. Silti se on tarjonnut vain yhden, hyvin tarkan CBDC-mallin harkittavaksi, ja ”konsultaatiossa” käytetään Delphi-tekniikkaa sen varmistamiseksi, että vastaukset rajoittuvat ilmaisemaan yksimielisyyttä pakotetun taustalla olevan lähtökohdan kanssa. Ainoa kysymys näyttää olevan, milloin otamme CBDC:n käyttöön, emme jos.

Lyhenne CBDC tulee englannin kielen sanoista Central Bank Digital Currency, suomeksi keskuspankin digitaalinen valuutta.

Tavallinen hölynpöly, puhuminen osallisuudesta, kustannussäästöistä, valinnan mahdollisuuksien tarjoamisesta ja joo joo, suolaa BoE:n lausunnot ja asiakirjat. BoE esittelee myös vähittäiskaupan CBDC-panoptikoninsa.

Iso-Britannian CBDC ei aluksi kohdista kaikkia. Puhuessaan digitaalisen punnan suunnittelusta Jon Cunliffe sanoi:

Ehdotamme rajaksi 10 000–20 000 puntaa henkilöä kohden sopivana tasapainona riskienhallinnan ja digitaalisen punnan laajan käytettävyyden tukemisen välillä. 10 000 punnan raja merkitsisi sitä, että kolme neljäsosaa ihmisistä voisi saada palkkansa digitaalisissa punnissa, kun taas 20 000 punnan raja sallisi lähes kaikkien saada palkkansa digitaalisissa punnissa.

Jos työssäkäyville ihmisille maksetaan CBDC:ssä, heillä ei itse asiassa ole mitään ”valintaa”. Pienipalkkaisilla ja etuuksista riippuvaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää CBDC:tä. Itsenäisesti varakkailla, joille 20 000 puntaa ei ole sitä eikä tätä, on.

Cunliffen kommentit korostavat mahdollisuutta, että säästöjä voidaan rajoittaa myös uudessa uljaassa CBDC-maailmassa. Hän ehdottaa selvästi, että pienituloiset eivät voi pitää hallussaan yli 20 000 puntaa CBDC:tä ja ehkä rajoitetaan niinkin pieneen CBDC:hen kuin 10 000 puntaan.

Ei ole yllättävää, että UK:n CBDC ei perustu luvattomaan DLT:hen, joka voisi mahdollisesti myöntää anonymiteetin, vaan pikemminkin siihen, mitä BoE kutsuu, sen ”alustamalliksi”. BoE ”hostaa” ”ydinkirjanpitoa” ja sovelluskerros (API) mahdollistaa BoE:n huolella valittujen yksityisen sektorin kumppanien eli maksuliittymän tarjoajien (PIP) ja ulkoisten palveluntarjoajien (ESIP) toimia maksuväylinä.

PIP:t ja ESIP:t ovat ”säänneltyjä”, ja siten keskuspankki antaa niille etuuskohtelun. Jos CBDC:stä tulee hallitseva rahajärjestelmä, kuten selkeästi on tarkoitus, valvomalla ”pääsyä tilikirjaan” kaikki käyttäjien tapahtumat – jokapäiväinen toimintamme – ovat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden peukalon alla UK:ssa, BoEn toimesta.

Vaikka suurimmalla osalla brittiläisistä ei ole lähellekään 10 000 punnan säästöjä, kyky hallita säästöjämme ja kulutuskorkoamme on kiehtova mahdollisuus keskuspankkiireille. Lisää kyky määrittää, mihin voimme käyttää sen, ja se on heidän unelman pääsylippu.

BoE haluaa langettaa vähittäiskaupan CBDC:n alistavimman muodon, mutta he eivät ole yksin. Venäjän keskuspankin malli on monien muiden joukossa aivan yhtä tyrannimainen malli. Venäjän CBDC on myös rakennettu ”alusta”-mallille, joka on hämmästyttävän samanlainen kuin UK:n.

Iso-Britannian kansalaisten tavoin Venäjän käyttäytymistä valvovat ja hallitsevat heidän yksityinen keskuspankkinsa ja sen kumppanit CBDC ”lompakkonsa” kautta. CBR:n ”Malli D” CBDC on myös ”vähittäiskaupan kaksitasoinen malli, jossa rahoituslaitokset [yksityiset yrityskumppanit] ovat sopimusosapuolia”.

CBR ilmoittaa:

Digitaaliset ruplat ovat ainutlaatuisia digitaalisia koodeja (tokeneja), joita säilytetään asiakkaiden sähköisissä lompakoissa digitaalisella rupla-alustalla. [. . .] Venäjän keskuspankki avaa lompakkoja rahoituslaitoksille ja liittovaltion valtiovarainministeriölle, kun taas rahoituslaitokset avaavat lompakot asiakkaille [yrityksille ja yksityishenkilöille] digitaalisella rupla-alustalla. Asiakkaalle avataan vain yksi digitaalinen ruplalompakko.

Jokaisella venäläisellä yrityksellä ja yksityisellä kansalaisella on kullakin yksi CBDC-lompakko, jonka CBR on osoittanut heille. Venäläiset liikepankit mahdollistavat ”asiakkaiden mukaanoton” nopeuttamaan CBDC:n käyttöönottoa. Liikepankit ja muut ”rahoituslaitokset” käsittelevät sitten CBDC-maksuja ja toimivat maksunvälittäjinä CBR:n Model D -alustalla.

Kiinan keskuspankki (PBoC – People’s Bank of China) ja Intian keskuspankki (RBI – Reserve Bank of India) ovat niitä, jotka harkitsevat viimeisten käyttöpäivien ohjelmointia CBDC valuuttoihinsa. Tämä varmistaa, että kiinalaiset ja intialaiset CBDC:n käyttäjät eivät voi säästää ja joutuvat käyttämään heille myönnetyt ”rahansa” ennen kuin ne erääntyvät ja lakkaavat toimimasta. Siten ”stimuloimalla” taloudellista toimintaa kaikkein ”suoraan menevällä” kuviteltavissa olevalla tavalla.

BoE ehdottaa täsmälleen samaa digitaalisen punnan mallissaan. BoE on haluton myöntämään, että sen CBDC:tä käytetään politiikan täytäntöönpanoon. Sen sijaan se on siirtänyt tämän vallan liikepankkiensa ”kumppaneilleen”, joita BoE sitten hallitsee sääntelyn avulla:

Useita ohjelmoitavia ominaisuuksia voidaan ottaa käyttöön tarjoamalla API-käyttöoikeus pääkirjan lukitusmekanismeihin. [. . .] Tämä sallii PIP:iden ja ESIP:iden mahdollistavan monimutkaisempia ohjelmoitavia toimintoja kirjanpidon ulkopuolella. [. . .] Varat olisi lukittu, kunnes ennalta määritetty ehto täyttyy. [. . .] PIP:t ja ESIP:t hostaisivat sopimuslogiikkaa omassa infrastruktuurissaan, mutta ne ohjaisivat varojen vapauttamista API:n kautta pääkirjaan. [. . .] Jos asetetut ehdot eivät täyty, kaikilla lukoilla on voimassaoloaika, jolloin varat vapautetaan takaisin alkuperäiselle omistajalle.

BoE:n julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus voisi esimerkiksi ohjelmoida CBDC:lle erääntymispäivän. PIP:t tai ESIP:t voivat sitten muokata ohjelmaa lisäämällä ”monimutkaisempia” ehtoja oman ”sopimuslogiikka”-infrastruktuurinsa kautta. BoE voi esimerkiksi määrittää, että ”lompakkosi” CBDC menee umpeen ensi keskiviikkoon mennessä.

PIP tai ESIP voisi lisätä sopimuslogiikkaa varmistaakseen, että voit ostaa italialaista kahvia vain ennen ensi keskiviikkoa. Tämä voidaan panna täytäntöön missä tahansa vähittäiskaupan myyntipisteessä (pois kirjanpidosta).

Tämä on höpsö esimerkki, mutta älkää erehtykö uskomaan, että tällainen tuskallisen ahdistava hallinta ei ole mahdollista. Ohjelmoitava CBDC, joka on luultavasti tekoälyalgoritmien ohjelmoima, pystyy pakottamaan monimutkaisen rajoitusten verkon jokapäiväiseen elämäämme.

Aivan kuten voit lähettää salatun viestin kenelle tahansa muulle samassa viestisovelluksessa, CBDC:n ”älykkäät sopimukset” voidaan räätälöidä sen mukaan, mitä voit tai et voi tehdä ”rahoillasi”.

EIVÄT HE KUITENKAAN TEKISI NIIN?

Kuolaavan BIS:n pääjohtaja Agustín Carstensin pahamaineinen lainaus paljastaa, miksi keskuspankkiirit ovat niin innoissaan CBDC:stä:

Emme tiedä, kuka käyttää 100 dollarin seteliä tänään, emmekä tiedä kuka käyttää 1000 peson seteliä tänään. Keskeinen ero CBDC:hen verrattuna on se, että keskuspankilla on ehdoton määräysvalta säännöistä ja määräyksistä, jotka määräävät tämän keskuspankin vastuun ilmaisun käytön, ja meillä on myös teknologia sen valvomiseksi.

Voimme katsoa muiden vaikutusvaltaisten keskuspankkiirien puoleen, jotta ymmärtäisimme, millaisia ”sääntöjä” keskuspankit voisivat ”panna toimeen” käyttämällä ”absoluuttista määräysvaltaansa”.

Digitaalinen juan on ollut toistaiseksi käytössä vain Kiinan alueella.

Bo Li, entinen Kiinan keskuspankin apulaisjohtaja ja nykyinen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF – International Monetary Fund) varatoimitusjohtaja, puhuessaan keskuspankin Digital Currency for Financial Inclusion: Risks and Rewards -symposiumissa, tarjosi lisäselvityksiä:

CBDC voi antaa valtion virastoille ja yksityisen sektorin toimijoille mahdollisuuden ohjelmoida [CBDC] luomaan älysopimuksia kohdennettujen politiikkatoimintojen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi[,] sosiaaliturvamaksut, [. . .] kulutuskupongit, [. . .] ruokamerkit. Ohjelmoinnilla CBDC:n rahat voidaan kohdistaa tarkasti siihen millaisia [asioita] ihmiset voivat omistaa ja millaiseen käyttöön [mihin] rahaa voidaan käyttää. Esimerkiksi, [. . .] ruokaan.

Nigeria on jo käynnistänyt eNaira-vähittäiskaupan CBDC:n. Nigerian keskuspankki ja BIS ovat heti käyttäneet sitä työkaluna digitaalisen ID:n käyttöönotossa:

Yleismaailmallinen pääsy eNairaan on CBN:n [Central Bank of Nigeria] keskeinen tavoite, ja uusia digitaalisia tunnistamismuotoja myönnetään pankittomille henkilöille pääsyn helpottamiseksi. [. . .] Mitä tulee anonymiteettiin, CBN on päättänyt olla sallimatta anonymiteettiä edes alemman tason lompakoille. Tällä hetkellä vähittäisasiakkaan lompakon avaamiseen vaaditaan pankin vahvistusnumero.

Ranskan keskuspankki, Banque de France, isännöi syyskuussa 2022 konferenssia, jossa Yhdysvaltain ja EU:n keskuspankkijohtajat päättivät, että heidän vähittäiskaupan CBDC pakottaa käyttäjilleen myös digitaalisen ID:n. Itse asiassa kaikki keskuspankit ovat käytännössä ”sulkeneet pois” kaiken mahdollisuuden ohjelmoitavien rahojensa ”anonyymiin käyttöön”.

Intian keskuspankki ilmoittaa:

Useimmat keskuspankit ja muut tarkkailijat ovat kuitenkin havainneet, että anonyymin digitaalisen valuutan mahdollisuus helpottaa varjotaloutta ja laittomia liiketoimia tehden erittäin epätodennäköiseksi, että mikään CBDC olisi suunniteltu vastaamaan täysin fyysisen käteisen tällä hetkellä saatavilla olevan anonymiteetin ja yksityisyyden tasoa.

Sitten, kun meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää CBDC:tä, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä digitaalinen ID. Tulemme olemaan koko ajan näkyvissä verkossa.

Tällä hetkellä, jos valtio haluaa sulkulukittaa kansalaisiaan tai rajoittaa heidän liikkumistaan 15 minuutin sisälle heidän kodeistaan, he tarvitsevat jonkinlaista lainsäädäntöä tai täytäntöönpanokelpoista sääntelyä. Kun alamme käyttää digitaaliseen ID-tunnukseemme linkitettyä CBDC:tä, joka sisältää biometriset, osoite- ja muut tiedot, he eivät tarvitse lainsäädäntöä tai määräyksiä.

He voivat yksinkertaisesti sulkea ”rahasi”, tehden siitä mahdottoman käyttää rajoitusvyöhykkeesi ulkopuolella. Sinut mahdollisesti rajoitetaan verkko-ostoksiin, joita tehdään vain rekisteröidystä IP-osoitteestasi. CBDC varmistaa myöntymisesi.

On turha kuvitella, että ”he eivät tekisi niin”. Olemme jo nähneet monetaarisen rangaistuksen ja kontrollin käytön niin kutsutuissa liberaaleissa demokratioissamme. Lukuisat yksityiset maksupalveluntarjoajat poistivat pääsyn niiltä, jotka heidän mielestään ilmaisivat väärän mielipiteen.

Kun kanadalaiset käyttivät laillista oikeuttaan rauhanomaiseen mielenosoittamiseen ja heidän kanadalaiset kaverinsa päättivät tarjota taloudellista tukeaan mielenosoittajille, liikepankit työskentelivät yhteistyössä Kanadan valtion kanssa mielenosoittajien tilien jäädyttämiseksi ja rahoitusvirtojen sulkemiseksi.

CBDC tekee tästä rutiinia, kun kohteena olevia henkilöitä rangaistaan heidän erimielisyydestään tai tottelemattomuudestaan. Se venyttää naiiviuden tahalliseksi tietämättömyydeksi uskoa, ettei se tee niin.

CBDC:n tarkoitus on hallita laumaa ja lisätä loisluokan valtaa ja auktoriteettia. CBDC on sosiaalinen suunnittelutyökalu, joka on suunniteltu vankilaplaneetan perustamiseen. Jos et halua olla orja, CBDC:n käytölle ei ole mahdollista perustetta. Alistuminen CBDC:n orjuuteen on todellakin ”valinta”.

Ole hyvä ja jaa nämä artikkelit. On ehdottoman tärkeää, että mahdollisimman monet ihmiset ymmärtävät CBDC:n todellisen luonteen. Emme voi luottaa valtioon tai valtamediaan missään, mikä lähestyy avoimuutta tai rehellisyyttä aiheesta. Mitä tulee mahdollisesti tuhoisaan CBDC:n omaksumiseen, he ovat vihollisia.

Ihmiset vastustavat jo. Sveitsiläiset ovat keränneet tarpeeksi allekirjoituksia pakottaakseen kansanäänestyksen, joka onnistuessaan kirjaa käteisen Sveitsin lakiin ja estää hallitusta siirtymästä kohti ”rahatonta yhteiskuntaa”. Nigerialainen e-Naira ei ole suosittu, ja käteisen poistamista vastaan on protestoitu merkittävästi.

Yhdysvaltain kongressiedustaja Tom Emmer on ottanut käyttöön CBDC Anti-Surveillance State Act -lakiehdotuksen estääkseen Fediä ottamasta käyttöön CBDC:tä. Nähtäväksi jää, meneekö se ehdotusvaihetta pidemmälle.

Tästä syystä Iso-Britannian, Venäjän ja muiden keskuspankkien ehdottamat vähittäiskaupan CBDC:n ”alustamallit” lisäävät syytä huoleen. Toivottamalla liikepankit ja yksityiset maksupalveluntarjoajat tervetulleiksi CBDC:n yhteentoimivuuteen, keskuspankit eivät vain yritä voittaa yksityisen sektorin vastustusta, vaan pyrkivät myös ottamaan CBDC:n kaikkiin käytettävissämme oleviin maksutapoihin, muihin kuin käteiseen.

On helppo kuvitella, kuinka globaali taloudellinen romahdus voisi tuoda CBDC:n ”ratkaisuna”. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki (EKP) on jo ”mallintanut”, kuinka niin sanottu ”ilmastokriisi” voisi kiihdyttää juuri tällaista romahdusta. Jos, kuten Cunliffe ehdottaa, ihmisten ainoa maksuväline on CBDC, sitten olemassa olevaa rahoitusjärjestelmää käyttämällä meillä ei todellakaan olisi paljon valinnanvaraa.

Vaikka meidän on käytettävä kaikkia käytettävissämme olevia rauhanomaisia keinoja, kuten kansanäänestyksiä, lobbausta ja protestia vastustaaksemme CBDC:tä, nämä lähestymistavat ovat viime kädessä vetoomuksia niille, jotka haluavat langettaa CBDC:n tyrannian yllemme. Meidän olisi järkevää harkita myös mahdollisia vastataloudellisia ratkaisuja ja luopua keskitetyn vallan noudattamisesta.

Onneksi, jos päätämme vastustaa, ei ole mitään syytä antaa periksi CBDC:n käyttöön. Rakentaaksemme parempia vaihtojärjestelmiä, jotka tekevät CBDC:stä tarpeettoman, meidän on tultava yhteen yhteisöissämme. Se ei tule olemaan helppoa, ei ole yksinkertaisia ratkaisuja eikä yhtä ”täydellistä” strategista vastausta.

Mutta tosiasia on, että meillä ei yksinkertaisesti ole varaa CBDC:hen.

Artikkelin on kirjoittanut Iain Davis ja se on julkaistu Iain Davis Substack nettisivuilla 6.3.2023 sekä luvalla Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License suomennettu ja julkaistu Rakkausplaneetan sivuilla.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
iaindavis.substack.com: Central Bank Digital Currency Is the Endgame – Part 2

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.