Wall Streetin luonnonvaltaus etenee uuden omaisuusluokan lanseerauksen myötä

Whitney Webb
0 kommenttia

Monenvälisen kehityspankkijärjestelmän, Rockefeller-säätiön ja New Yorkin pörssin hanke loi äskettäin uuden omaisuusluokan, joka tuo paitsi luonnon, myös kaiken elämän taustalla olevat prosessit myyntiin ”kestävän kehityksen” edistämisen varjolla.

Viime kuussa New Yorkin pörssi (NYSE – New York Stock Exchange) ilmoitti kehittäneensä uuden omaisuusluokan ja siihen liittyvän listautumisvälineen, jonka tarkoituksena on ”säilyttää ja ennallistaa luonnonvarat, jotka viime kädessä tukevat mahdollisuutta elämään maapallolla”. Luonnonvarayhtiöksi tai NAC:ksi (Natural Asset Company) kutsuttu väline mahdollistaa erikoistuneiden yritysten perustamisen, ”joilla on oikeudet tietyllä maapalalla tuotettuihin ekosysteemipalveluihin, palveluihin, kuten hiilen sitomiseen tai puhtaaseen veteen”. Nämä NAC:t ​​ylläpitävät, hallitsevat ja kasvattavat sitten kauppaamiaan luonnonvaroja, ja päämääränä on maksimoida luonnonvaran ne osat, joita yritys pitää kannattavina.

Vaikka sen kuvataan toimivan ”kuin mikä muu yksikkö tahansa” NYSE:ssä, väitetään, että NAC:t ​​”käyttävät varoja auttaakseen sademetsän suojelussa tai muihin suojelutoimiin ryhtymisessä, kuten maatilojen perinteisten maataloustuotantokäytäntöjen muuttamisessa”. Kuitenkin, kuten tämän artikkelin loppua kohti selitetään, jopa NAC:ien luojat myöntävät, että perimmäisenä tavoitteena on saada lähes äärettömät voitot luonnollisista prosesseista, joita he pyrkivät määrittämään ja sitten lyömään rahoiksi.

NYSE:n operatiivinen johtaja Michael Blaugrund viittasi tähän, kun hän sanoi seuraavaa NAC-yritysten käynnistämisestä:

Toivomme on, että luonnonvarayhtiön omistaminen on tapa, jolla yhä useammalla sijoittajajoukolla on mahdollisuus sijoittaa johonkin, joka on luonnostaan arvokasta, mutta on tähän asti ollut todellakin suljettu pois rahoitusmarkkinoilta.

Kehystetty ylevällä puheella ”kestävästä kehityksestä” ja ”luonnonsuojelusta”, tiedotusvälineiden raportit ehdotuksesta Fortune-lehden kaltaisissa kanavissa eivät voineet olla huomaamatta, että NAC:t ​​avaavat ovet ”uudelle kestävälle sijoitusmuodolle”, joka ”on kiehtonut BlackRockin toimitusjohtaja Larry Finkin kaltaisia viime vuosien aikana, vaikka siitä on edelleen suuria, vastaamattomia kysymyksiä”. Fink, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista finanssioligarkeista, on ja on ollut pitkään yritysvaltaaja, ei ympäristönsuojelija, ja hänen innostuksensa NAC:ista pitäisi saada jopa sen innokkaimmat kannattajat pysähtymään, jos tässä pyrkimyksessä olisi todellakin kyse luonnonsuojelun edistämisestä, kuten väitetään.

KUINKA LUODA NAC

NAC:ien luominen ja käynnistäminen on ollut tekeillä kaksi vuotta, ja NYSE aloitti yhteistyön Intrinsic Exchange Group (IEG) -yhtiön kanssa, jossa NYSE itse omistaa vähemmistöosuuden. IEG:n kolme sijoittajaa ovat Inter-American Development Bank -pankki, Latinalaiseen Amerikkaan keskittyvä monenvälisen kehityspankkijärjestelmän haara, joka pakottaa uusliberalistisia ja uuskolonalistisia tavoitteita velkakiinnityksillä; Rockefeller-säätiö, amerikkalaisen oligarkkidynastian perusta, jonka toiminta on pitkään ollut tiiviisti kietoutuneena Wall Streetiin; ja Aberdare Ventures, pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy pääasiassa digitaaliseen terveydenhuoltoon. Erityisesti IADB ja Rockefeller Foundation -säätiö ovat tiiviisti sidoksissa keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) ja biometristen digitaalisten tunnuksien kehittämisessä.

IEG:n tehtävänä on luoda uusi omaisuusluokka, joka perustuu luonnonvaroihin ja mekanismiin, jolla ne muunnetaan rahoituspääomaksi. ”Nämä omaisuudet”, IEG toteaa, tekevät ”elämästä Maassa mahdollista ja nautinnollista… Niihin kuuluvat biologiset järjestelmät, jotka tarjoavat puhdasta ilmaa, vettä, ruokaa, lääkkeitä, vakaan ilmaston, ihmisterveyden ja yhteiskunnallisen potentiaalin”.

Toisin sanoen, NAC:t ​​eivät ainoastaan ​​salli ekosysteemien tulla rahoitusomaisuudeksi, vaan myös oikeuksiksi ”ekosysteemipalveluihin” tai ihmisille luonnosta saatuihin etuihin. Näitä ovat ruoantuotanto, matkailu, puhdas vesi, biologinen monimuotoisuus, pölytys, hiilen sitominen ja paljon muuta. IEG tekee parhaillaan yhteistyötä Costa Rican hallituksen kanssa pilotoidakseen NAC-toimiaan kyseisessä maassa. Costa Rican ympäristö- ja energiaministeri Andrea Meza Murillo on väittänyt, että IEG:n kanssa toteutettu pilottihanke ”syventää taloudellista analyysiä luonnolle taloudellisen arvon antamisessa sekä jatkaa rahavirtojen mobilisoimista luonnonsuojeluun”.

NAC:ien avulla NYSE ja IEG tuovat nyt kaiken luonnon myyntiin. Vaikka he väittävät, että tämä ”muuttaa taloutemme oikeudenmukaisemmaksi, joustavammaksi ja kestävämmäksi”, on selvää, että luonnon ja luonnollisten prosessien tulevat ”omistajat” ovat ainoat todelliset edunsaajat.

IEG:n mukaan NAC:t ​​alkavat ensin luonnonvarojen, kuten metsän tai järven, tunnistamisella, joka sitten mitataan määrättyjen protokollien avulla. Tällaisia ​​protokollia ovat jo kehittäneet toisiinsa liittyvät ryhmät, kuten Capitals Coalition, joka on kumppanina useiden IEG:n kumppaneiden sekä World Economic Forumin ja useiden monikansallisten yritysten yhteenliittymien kanssa. Sitten luodaan NAC ja yrityksen rakenne päättää, kenellä on oikeudet kyseisen luonnonvaran tuottavuuteen sekä oikeudet päättää, kuinka tätä luonnonomaisuutta hoidetaan ja hallitaan. Lopuksi NAC ”muunnetaan” rahoituspääomaksi käynnistämällä listautumisanti pörssissä, kuten NYSE:ssä. Tämä viimeinen vaihe ”tuottaa pääomaa luonnonvarojen hallintaan” ja sen hinnan vaihtelu pörssissä ”viestittää sen luontopääoman arvosta”.

NAC ja sen työntekijät, johtajat ja omistajat eivät kuitenkaan välttämättä ole luonnonvarojen omistajia tämän viimeisen vaiheen jälkeen. Sen sijaan, kuten IEG huomauttaa, NAC on vain liikkeeseenlaskija, kun taas NAC:n edustaman luonnonvaran potentiaalisia ostajia voivat olla: institutionaaliset sijoittajat, yksityiset sijoittajat, yksityishenkilöt ja laitokset, yritykset, valtion sijoitusrahastot ja monenväliset kehityspankit. Näin ollen omaisuudenhoitoyritykset, jotka omistavat jo suuren osan maailmasta, kuten Blackrock, voisivat näin tulla pian rahaksi tehtävien luonnonprosessien, luonnonvarojen ja itse luonnollisen elämän perustan omistajiksi.

Kuva: IEG

Sekä NYSE että IEG ovat markkinoineet tätä uutta sijoitusvälinettä, jonka tarkoituksena on tuottaa varoja, jotka menevät takaisin suojelu- tai kestävyysponnisteluihin. IEG:n verkkosivuilla kuitenkin huomautetaan, että tavoitteena on todella loputon hyöty luonnollisista prosesseista ja ekosysteemeistä, joita aiemmin pidettiin osana ”yhteishyödykkeitä”, eli kulttuuri- ja luonnonvarat, jotka ovat kaikkien yhteiskunnan jäsenten saatavilla, mukaan lukien luonnonvarat, kuten ilma, vesi ja asuttava maa. IEG:n mukaan ”luonnonvaran kukoistaessa tarjoamalla tasaista tai kasvavaa ekosysteemipalveluiden virtaa, yrityksen oman pääoman pitäisi arvostaa vastaavasti tarjoamalla sijoitustuottoja. Osakkeenomistajat ja sijoittajat yhtiössä toissijaisten tarjousten kautta voivat saada voittoa myymällä osakkeita. Nämä myynnit voidaan mitata heijastamaan osakkeen pääoma-arvon nousua suunnilleen sen kannattavuuden kanssa, mikä luo kassavirtaa yrityksen ja sen omaisuuden terveyteen perustuen”.

Tutkija ja toimittaja Cory Morningstar on jyrkästi eri mieltä NYSE/IEG:n omaksumasta lähestymistavasta ja pitää NAC:ia järjestelmänä, joka vain pahentaa yritysten luonnolla rahastamista, vaikka päinvastaista väitetään. Morningstar on kuvaillut NAC:ja seuraavasti:

Rockefeller ja muut antavat markkinoiden sanella, millä luonnossa on arvoa – ja millä ei. Kapitalististen instituutioiden ja globaalin rahoituksen tehtävänä ei kuitenkaan ole päättää, millä elämällä on arvoa. Ekosysteemit eivät ole ”omaisuutta”. Biologiset yhteisöt ovat olemassa omia tarkoituksiaan varten, eivät meidän.

UUSI TAPA RYÖSTELLÄ

NAC:ien perimmäinen tavoite ei ole kestävyys tai suojelu – se on luonnon rahoituksellistaminen, eli luonnon muuttaminen hyödykkeeksi, jolla voidaan pitää nykyinen, korruptoitunut Wall Streetin talous kukoistamassa ympäristönsuojelun ja sen jatkuvan rappeutumisen estämisen varjolla. Itse asiassa IEG tekee tämän selväksi, kun he huomauttavat, että NAC:ien ”mahdollisuus” ei piile niiden potentiaalissa parantaa ympäristön hyvinvointia tai kestävyyttä, vaan tämän uuden omaisuusluokan koko, jota he kutsuvat ”luonnontaloudeksi”.

Itse asiassa, vaikka nykyisen talouden omaisuusluokat ovat arvoltaan noin 512 biljoonaa dollaria, NAC:ien vapauttamat omaisuusluokat ovat huomattavasti suurempia, 4 000 biljoonaa dollaria (eli 4 kvadriljoonaa dollaria). Täten NAC:t ​​avaavat uuden ravintoalueen saalistaville Wall Streetin pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka antavat niille mahdollisuuden hallita paitsi ihmisten taloutta myös koko luonnonmaailmaa. Maailmassa, jota nämä ja niihin liittyvät entiteetit tällä hetkellä rakentavat, jossa jopa vapautta muotoillaan uudelleen ei oikeudeksi vaan ”palveluksi”, luonnollisia prosesseja, joista elämä riippuu, kehystetään samalla tavalla uudelleen omaisuuksiksi, joille tulee omistajat. Näillä ”omistajilla” on tässä järjestelmässä viime kädessä oikeus sanella, kuka saa puhdasta vettä, puhdasta ilmaa, itse luontoa ja millä hinnalla.

Cory Morningstarin mukaan yksi muista tavoitteista luoda ”Nature’s Economy – luonnontalous” ja pakata se siististi Wall Streetille NAC:ien kautta, on edistää radikaalisti Wall Streetin ja oligarkkiluokan massiivisia maanvaltauspyrkimyksiä viime vuosina. Tämä sisältää Wall Street -yritysten sekä Bill Gatesin kaltaisten miljardööri-”filantrooppien” äskettäiset maa-anastukset COVID-kriisin aikana. NAC:ien kehittämisen avulla toteutetut maakaappaukset kohdistuvat kuitenkin suurelta osin kehitysmaiden alkuperäisyhteisöihin.

Kuten Morningstar huomauttaa:

NAC:ien julkinen käynnistäminen edelsi strategisesti biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin viidettätoista kokousta, joka on suurin biologista monimuotoisuutta käsittelevä konferenssi kymmeneen vuoteen. Verukkeella muuttaa 30 % maapallosta ”suojelualueiksi”, on meneillään historian suurin maailmanlaajuinen maankaappaus. Tämä valkoisen ylivallan perustalle rakennettu ehdotus syrjäyttää satoja miljoonia ihmisiä, edistäen jatkuvaa alkuperäiskansojen kansanmurhaa. Traaginen ironia on tämä: vaikka alkuperäiskansat edustavat alle 5 prosenttia maailman väestöstä, he tukevat noin 80:aa prosenttia kaikesta biodiversiteetistä.

IEG, keskustellessaan NAC:ista, toteaa selkeästi, että NAC:n listautumisannista saadut tuotot voidaan käyttää lisämaan hankkimiseen sen määräysvaltayksiköiden toimesta tai niitä voidaan käyttää niiden budjettien tai varojen kasvattamiseen, jotka saavat pääomaa listautumisannista (IPO – Initial Public Offering). Tämä on kaukana NYSE/IEG:n myyntipuheesta, jonka mukaan NAC:t ​​ovat ”erilaisia”, koska niiden listautumisanteja käytetään ”säilyttämään ja suojelemaan” luonnonalueita.

Ilmastonmuutospaniikkia, joka on nyt nousemassa korvaamaan COVID-19-paniikin, käytetään varmasti NAC:ien ja vastaavien taktiikoiden järkevään markkinoimiseen planeetan pelastamiseksi, mutta – voit olla varma – NAC:t ​​eivät ole keino pelastaa planeetta, vaan askel, jonka avulla samat intressit, jotka ovat vastuussa nykyisistä ympäristökriiseistä, voivat aloittaa uuden aikakauden, jossa niiden saalistuskäyttö saavuttaa uusia korkeuksia, joita aiemmin ei voitu edes kuvitella.

Artikkelin on kirjoittanut Whitney Webb 13.10.2021 ja se on julkaistu Unlimited Hangout nettisivuilla sekä luvalla suomennettu ja julkaistu Rakkausplaneetan sivuilla.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
unlimitedhangout.com: Wall Street’s Takeover of Nature Advances with Launch of New Asset Class

Artikkelikuva: Maurizio De Mattei/Shutterstock.com
Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.