Ravinnon, mielemme ja maan uudelleen villiyttäminen

Vandana Shiva
0 kommenttia

Biologisen monimuotoisuuden elvyttäminen maatiloillamme, metsissämme ja suoliston mikrobiomissamme ilman nälkää ja pysyvästi – terveydeksi kaikille!

Äiti Maa on itseorganisoitunut. Äiti Maa on luonut ja ylläpitänyt monimuotoisuutta.

Kolonialismi muutti Äiti Maan, Vasundharan, Pachmaman, Terra Madren Terra Nollaukseksi, tyhjäksi maaksi. Elävä, runsas maamme, joka on rikas biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden suhteen, pelkistettiin tyhjäksi maaksi. Siirtomaiden ihmisiltä evättiin heidän ihmisyytensä heidän maiden, kotien ja resurssien haltuunoton oikeuttamiseksi. Maan biodiversiteetti katosi niiden ihmisten mielistä, jotka muuttivat maan yksityisomistukseen omistettavaksi ja hyödynnettäväksi raaka-aineeksi.

Siirtomaalainen mielen monokulttuuri erotti ihmiset maasta, metsät maatiloista, siemenet ruoasta, ruoan biologisesta monimuotoisuudesta, terveydestä ja ravinnosta maksimoidakseen voiton ekstraktismin avulla. Kolonisoitujen kulttuurien ihmiset sekä kasvien ja eläinten biodiversiteetti esineistettiin, orjuutettiin ja muutettiin omistettavaksi omaisuudeksi.

Siirtomaateollisuusparadigma ei voinut sietää monimuotoisuutta ja itseorganisaatiota, ja se määritteli ”luonnonvaraisen” uudelleen paikaksi tai alueeksi, jota ihmiset eivät asuttaneet ja viljelleet.

Tämä on selvästi virheellinen määritelmä. Nykyään ”luonnonvaraisiksi” tunnustetut paikat ja ekosysteemit ovat alueita, jossa alkuperäiskansat suojelevat luontoa, maata ja biodiversiteettiä.

Alkuperäisväestö suojelee 80:tä prosenttia biologisesta monimuotoisuudesta 22:n prosentin maa-alasta, joka jäi alkuperäisille huoltajille ja suojelijoille.

Luonnonvarainen ei ole ihmisten poissaoloa, vaan välittävien yhteisöjen rakastavaa, myötätuntoista läsnäoloa.

Luonnonvarainen on kolonisoidun, ympäröidyn, kontrolloidun ja hyväksikäytetyn, manipuloidun monokulttuurin ja yhdenmukaisuuden vastakohta.

Luonnonvarainen on paikka, jossa ihmiset ovat luonnon kumppaneita, jotka lisäävät biologista ja kulttuurista monimuotoisuutta yhteisluovuuden avulla kunnioittaen kaikkien olentojen koskemattomuutta ja ekologista tilaa.

Luonnonvarainen on itseorganisoitunut ja itsesääntelevä. Luonnonvarainen elää osana luontoa, eikä siinä illuusiossa, että olemme erillään luonnosta ja olemme sen isäntiä sekä omistajia. Luonnonvarainen elää luonnon tavoilla.

Luonnonvaraiset yhteiskunnat ja kulttuurit kunnioittavat kaikkien olentojen koskemattomuutta, kaikkien kulttuurien ja kansojen suvereniteettia ja lisäävät kaikkien hyvinvointia yhteistyön, suvereniteetin, vastavuoroisuuden ja symbioosin kautta. Koska elämän verkko on ravintoverkko, ruoan uudelleen luonnonvaraistaminen on ensimmäinen ja merkittävin askel maan uudelleen luonnonvaraistamisessa, hänen oikeuksiensa kunnioittamisessa, hänen biodiversiteettinsä, hänen itseorganisoituneen vapautensa, oikeuksiensa uudistamisessa.

Jotta voimme elvyttää biologista monimuotoisuutta ja tarjota enemmän ravintoa useammille lajeille ja ihmisille, jotta kukaan ei ole nälkäinen, kukaan ei ole aliravittu, kukaan ei sairastu kroonisiin sairauksiin, meidän on luonnonvaraistettava mielemme, ravintomme ja ruokajärjestelmämme uudelleen.

Kuten Albert Howard huomauttaa Intian ja Kiinan maataloudesta Maataloustestamentissa,

Aasian maataloudessa kohtaamme talonpoikaisviljelyjärjestelmän, joka olennaisilta osiltaan pian vakiintui. Se, mitä nykyään tapahtuu Intian ja Kiinan pienillä pelloilla, tapahtui vuosisatoja sitten. Täällä ei tarvitse tutkia historiallisia asiakirjoja tai vierailla Andien megaliittisen maatalouden jäännöksillä. Idän maatalouden menettelytavat ovat läpäisseet korkeimman kokeen – ne ovat melkein yhtä pysyviä kuin kilpailevan metsän, preerian tai valtameren vastaavat.

METSÄN KALTAISESTI VILJELEMINEN ON UUDELLEEN LUONNONVARAISTAMISTA

Siirtomaametsätalous erotti metsät maatiloista ja pelkisti metsät monokulttuuripuukaivoksiksi, ilman ihmisiä, ilman ruokaa. Pyhät metsät katosivat. Yhteisömetsät katosivat. Biologinen monimuotoisuus ja sen ekologiset toiminnot katosivat.

Jos maasta ei voitu saada tuloja ja voittoja, britit julistivat sen joutomaaksi, vaikka metsät olivat runsas biodiversiteetti, paikalliset yhteisöt elätettiin metsistä ja vesistä saadulla ravinnolla ja metsät suorittivat elintärkeitä ekologisia tehtäviä, jotka suojelevat elämää sykloneilta. Intian Sundarbansin mangrovemetsät on listattu joutomaiksi Britannian rekistereissä.

Maatilat, joilla oli enemmän puita kuin metsiä, muutettiin Vihreän vallankumouksen monokulttuureiksi voittojen maksimoimiseksi.

Kasveja manipuloitiin sopeutumaan ensin kemiallisten lannoitteiden ulkoisiin syötteisiin ja sitten niitä muunneltiin geneettisesti torjunta-ainetehtaiksi (Bt-toksiini-GMO:t) tai rikkakasvien torjunta-aineresistenteiksi (Roundup resistentit GMOt). Molemmat sovellukset ovat epäonnistuneet. Tuholaisten torjunnan sijaan Bt-kasvit ovat luoneet supertuholaisia. Roundup-resistentit viljelykasvit ovat luoneet superrikkaruohoja sen sijaan, että ne torjuisivat rikkaruohoja.

Kaikkiin kestäviin elintarvikejärjestelmiin, olivatpa ne metsät, niityt tai maatilat, on integroitu eläimiä.

Ravinnon luonnonvaraistamiseen kuuluu alkuperäiskansojen ja heimojen historiallisen epäoikeudenmukaisuuden kumoaminen. Se sisältää ihmisten ja ruoan tuomisen takaisin metsiin sekä puut ja eläimet takaisin maatiloille.

Uudelleen luonnonvaraistaminen sisältää metsäruokien ja luonnonvaraisten syötävien uudelleen löytämisen ja elävöittämisen sekä ruokametsien luomisen.

Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei metsää tuhota.

Siihen kuuluu eläinten poistaminen tehtaista ja niiden sijoittaminen takaisin maalle, vapaasti laiduntamisen salliminen ja niiden integroiminen takaisin viljelyjärjestelmiin sekä niitä ruokkivien kasvien ravitseminen.

Uudelleen luonnonvaraistaminen tarkoittaa myös luonnon biodiversiteetin elvyttämistä maatiloillamme ja metsissämme sekä suoliston mikrobiomimme, kehomme ja mielemme elvyttämistä.

Yhdeksän periaatetta, joita sinun on noudatettava, kun haluat luonnonvaraistaa ravintoa, luonnonvaraistaa Maan ja ruokkia maailman:

  1. Olemme osa elämän verkkoa, emme verkon ulkopuolella. Olemme maaperheen jäseniä, muut lajit ovat sukulaisiamme. Emme ole maapallon herroja, emme biologisen monimuotoisuuden omistajia. EcoApartheid, illuusio, että ihmiset ovat erillään maasta, on maata, sen biodiversiteettiä ja monimuotoisia kulttuureja vastaan ​​kohdistuvan väkivallan syy. Paluu maaperheen jäsenyyteen mielessämme ja elämässämme on luonnonvaraistamisen ensimmäinen askel. Se on askel kohti rauhan solmimista maan kanssa ja väkivallattomien, ekologisten sivilisaatioiden luomista.
  2. Elämän verkko on ravintoverkko. Ruoka on valuuttaa, joka virtaa ravitsemuskierron läpi ja ravitsee koko elämää. Ravitsemuskierto on ekologinen kiertokulku, joka kutoo elämän verkon. Muinaisen Upanishadin mukaan ”Kaikki on ravintoa, kaikki on ravintoa kaikelle muulle.”
  3. Ihminen on osa ravintoverkkoa, biologisen monimuotoisuuden säilyttäjinä, yhdessä luojana muiden lajien kanssa, syöjänä, viljelijänä. Ravinto tekee meistä maaperheen jäseniä, jotka ravitsevat maaperän mikro-organismeja, hyönteisiä, kasveja ja eläimiä.
  4. Jokainen ekosysteemi on erilaisten lajien koti. Jokainen ekosysteemi tarjoaa monipuolista ravintoa eri lajeille. Metsät, maatilat ja niityt ovat ekologisesti yhteydessä toisiinsa ravinnon ja veden kiertokulun kautta, eikä niitä voida jakaa ja erottaa toisistaan.
  5. Itseorganisoituminen ja itsesääntely on elämän ja uudelleen luonnonvaraistamisen periaate, pienimmästä molekyylistä ja solusta mikrobeihin, kasveihin, eläimiin, ekosysteemeihin ja Äiti Maahan itseensä.
  6. Biologinen monimuotoisuus on kaikkien elävien järjestelmien ja uudelleen luonnonvaraistamisen järjestäytymisperiaate. Biodiversiteetti kutoo elämän verkon keskinäisyyden ja symbioosin yhteyksien kautta. Biodiversiteetti tuottaa enemmän ravintoa ja kasvattaa sietokykyä.
  7. Planeetan terveys ja meidän terveys on yksi terveys. Maaperän mikrobiomin biodiversiteetti, syömiemme kasvien biodiversiteetti ja suoliston mikrobiomin biodiversiteetti ovat yksi toisiinsa liittyvä terveys.
  8. Ravinnon luonnonmukaistaminen luonnonvaraistaa Maan uudelleen. Mitä enemmän biologista monimuotoisuutta kasvatamme, sitä enemmän luomme edellytykset maalle lisätä biologista monimuotoisuutta, mikä pysäyttää biodiversiteetin vähenemisen ja lajien sukupuuton.
  9. Elävä maa on luonut Maan ilmastojärjestelmän fotosynteesin avulla. Ilmastonmuutos johtuu siitä, että Maan ilmastotasapaino ja sen itsesääntely on häiriintynyt fossiilisista polttoaineista peräisin olevan roskaenergian takia. Ravinnon ja Maan uudelleen luonnonvaraistaminen on ilmastoratkaisu.

Navdanya International
Navdanyan ja Navdanya-liikkeen loi tohtori Vandana Shiva 30 vuotta sitten Intiassa puolustaakseen siemeniin ja ruokaan liittyvää itsemääräämisoikeutta sekä pienviljelijöitä ympäri maailmaa. Navdanya oli edelläkävijä siementen säästämisen ja siementen vapauden liikkeessä, joka alkoi vastauksena maatalouden biodiversiteetin eroosion kriisiin sekä GMO:ien ja siemenpatenttien käyttöönotolle immateriaalioikeuksien (IPR) ja niin kutsuttujen vapaakauppasopimusten kautta. Se on taistellut pitkään biopiratismia, omasta liikevoitostaan kiinnostuneiden monikansallisten yhtiöiden alkuperäiskansojen tiedon patentoimista vastaan ​​ja voittanut Neemiin, basmatiriisiin ja vehnään liittyviä tapauksia Intiassa.

Navdanya International pyrkii Earth Democracy -projektinsa kautta edistämään uutta visiota planeetan kansalaisuudesta, vaihtoehtoisesta maailmankatsomuksesta, joka perustuu välittämiseen ja myötätuntoon Maata ja yhteiskuntaa kohtaan, jossa ekologinen vastuu ja takaisin laittamisen -lakiin perustuva taloudellinen oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä ihmiskunnalle elävän tulevaisuuden luomisessa.

Artikkelin on kirjoittanut tri Vandana Shiva, Navdanya International ja se on julkaistu alunperin Transcend Media Service nettisivuilla 25.10.2021 ja uudelleen julkaisuna Navdanya International nettisivuilla 20.9.2022.

Alkuperäisen artikkelin löydät täältä:
transcend.org: Rewilding Food, Rewilding Our Mind & Rewilding the Earth

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.