Kuinka Blackrock Investment Fund laukaisi maailmanlaajuisen energiakriisin

0 kommenttia

”YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -toimintasuunnitelman noudattaminen”. Jättimäinen divestointi biljoonien dollarien maailmanlaajuisella öljy- ja kaasusektorilla.

Useimmat ihmiset ovat ymmällään maailmanlaajuisesta energiakriisistä, jossa öljyn, kaasun ja hiilen hinnat nousevat huimasti samanaikaisesti ja jopa pakottavat sulkemaan suuria teollisuuslaitoksia, kuten kemikaali-, alumiini- tai teräslaitoksia. Bidenin hallinto ja EU ovat väittäneet, että kaikki johtuu Putinin ja Venäjän sotilaallisista toimista Ukrainassa. Näin ei ole. Energiakriisi on länsimaisten yritys- ja poliittisten piirien pitkään suunniteltu strategia teollisten talouksien purkamiseksi dystopisen Vihreän agendan nimissä. Se juontaa juurensa vuosiin ennen helmikuuta 2022, jolloin Venäjä aloitti sotilaallisen toimintansa Ukrainassa.

BLACKROCK AJAA ESG:TÄ

Tammikuussa 2020 taloudellisesti ja sosiaalisesti tuhoisan covid-sulkujen aattona maailman suurimman sijoitusrahaston toimitusjohtaja Larry Fink Blackrockista lähetti Wall Streetin kollegoille ja yritysjohtajille kirjeen investointivirtojen tulevaisuudesta. Asiakirjassa, jonka otsikko on vaatimaton ”Rahoituksen perusteellinen uudelleenmuotoilu”, Fink, joka hallinnoi maailman suurinta sijoitusrahastoa noin 7 biljoonan dollarin hallinnalla silloin, ilmoitti radikaaleista yrityssijoituksista luopumisesta. Raha muuttuisi ”vihreäksi”. Tarkkaan seuratussa vuoden 2020 kirjeessään Fink ilmoitti,

Lähitulevaisuudessa – ja nopeammin kuin useimmat odottavat – tapahtuu merkittävä pääoman uudelleenallokaatio… Ilmastoriski on sijoitusriskiä.

Lisäksi hän totesi:

Jokaisen hallituksen, yrityksen ja osakkeenomistajan on kohdattava ilmastonmuutos.[i]

Erillisessä kirjeessään Blackrockin sijoittaja-asiakkaille Fink esitti uuden pääomasijoitusohjelman. Hän ilmoitti, että Blackrock luopuu tietyistä hiilidioksidipäästöisistä investoinneista, kuten hiilestä, joka on Yhdysvaltojen ja monien muiden maiden suurin sähkönlähde. Hän lisäsi, että Blackrock tarkastelee uusia investointeja öljyyn, kaasuun ja hiileen määrittääkseen niiden sitoutumisen YK:n Agenda2030:n ”kestävyyteen”.

Fink teki selväksi, että maailman suurin rahasto alkaa luopua investoinneista öljyyn, kaasuun ja hiileen. ”Ajan myötä yritykset ja hallitukset, jotka eivät vastaa sidosryhmille ja käsittele kestävyysriskejä, kohtaavat kasvavaa skeptisyyttä markkinoilla ja puolestaan pääomakustannusten nousua”, Fink kirjoitti. Hän lisäsi, että ”Ilmastonmuutoksesta on tullut ratkaiseva tekijä yritysten pitkän aikavälin näkymissä… olemme rahoituksen perustavanlaatuisen uudelleenjärjestelyn partaalla.”[ii]

Siitä lähtien niin kutsutusta ESG-sijoittamisesta (Environmental, Social, Governance – ympäristö, yhteiskuntavastuu, hallintotapa), joka rankaisee hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia yrityksiä, kuten ExxonMobilia, on tullut muotia hedge-rahastojen ja Wall Streetin pankkien ja sijoitusrahastojen, mukaan lukien State Street ja Vanguard, keskuudessa. Sellainen on Blackrockin voima. Fink sai myös neljä uutta ExxonMobilin hallituksen jäsentä sitoutumaan yhtiön öljy- ja maakaasuliiketoiminnan lopettamiseen.

Lue lisää: Follow the “Real Money” Behind the “New Green Agenda”

Tammikuun 2020 Finkin kirje oli suuren rahoitusalan sodanjulistus tavanomaista energiateollisuutta vastaan. BlackRock oli ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmän (TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures) perustajajäsen ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI— Principles for Responsible Investing) allekirjoittaja. PRI on YK:n tukema sijoittajaverkosto, joka ajaa nettonollapäästöjä käyttämällä erittäin korruptoituneita ESG:n kriteerejä ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapojen investointipäätöksiin. Yrityksen ESG:ssä ei ole objektiivista valvontaa valheellisille tiedoille. Blackrock allekirjoitti myös Vatikaanin vuoden 2019 julkilausuman, jossa puolustetaan hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmää. BlackRock liittyi vuonna 2020 myös Climate Action 100:een, lähes 400 sijoitusjohtajan liittoumaan, jotka hallinnoivat 40 biljoonaa dollaria.

Tällä kohtalokkaalla tammikuun 2020 toimitusjohtajan kirjeellä Larry Fink käynnisti valtavan divestoinnin maailmanlaajuisen biljoonan dollarin öljy- ja maakaasusektoriin. Samana vuonna BlackRockin Fink nimettiin Klaus Schwabin dystooppisen Maailman talousfoorumin johtokuntaan, joka on YK:n nollapäästöisen Agenda2030:n yhtiöiden ja politiikan yhteys. Kesäkuussa 2019 Maailman talousfoorumi ja Yhdistyneet Kansakunnat allekirjoittivat strategisen sopimuksen kumppanuuskehyksen nopeuttamiseksi Agenda2030 täytäntöönpanossa. WEF:llä on Strategic Intelligence -alusta, joka sisältää Agenda2030:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Vuoden 2021 toimitusjohtajan kirjeessään Fink tuplasi hyökkäyksen öljyä, kaasua ja hiiltä vastaan. ”Koska energiasiirtymä tulee olemaan keskeinen jokaisen yrityksen kasvunäkymien kannalta, pyydämme yrityksiä julkistamaan suunnitelman siitä, kuinka heidän liiketoimintamallinsa on yhteensopiva nettonollatalouden kanssa”, Fink kirjoitti. Toinen BlackRock virkamies kertoi äskettäisessä energiakonferenssissa: ”Mihin BlackRock menee, muut seuraavat.”[iii]

Vain kahdessa vuodessa, vuoteen 2022 mennessä, arviolta 1 biljoonaa dollaria on lopettanut investoinnit öljyn ja kaasun etsintään sekä kehittämiseen maailmanlaajuisesti. Öljyntuotanto on kallista liiketoimintaa, ja BlackRockin ja muiden Wall Streetin sijoittajien ulkoisten investointien katkaiseminen merkitsee alan hidasta kuolemaa.

BIDEN – BLACKROCK PRESIDENTTI?

Varhain silloin mitäänsanomattomana presidenttiehdokkaana, Biden piti suljettujen ovien tapaamisen loppuvuodesta 2019 Finkin kanssa, joka kertoi ehdokkaalle, että ”olen täällä auttamassa”. Kohtalokkaan tapaamisensa jälkeen BlackRockin Finkin kanssa ehdokas Biden ilmoitti: ”Aiomme päästä eroon fossiilisista polttoaineista…” Joulukuussa 2020, jo ennen Bidenin virkaan vihkimistä tammikuussa 2021, hän nimitti BlackRockin kestävän kehityksen johtajan Brian Deesen kansantalouden neuvoston puheenjohtajan avustajaksi. Täällä Deese, joka näytteli avainroolia Obamalle Pariisin ilmastosopimuksen laatimisessa vuonna 2015, on hiljaa muovannut Bidenin energiasotaa.

Tämä on ollut katastrofaalista öljy- ja kaasuteollisuudelle. Finkin mies Deese antoi aktiivisesti uudelle presidentti Bidenille luettelon öljynvastaisista toimenpiteistä, jotka allekirjoitettiin toimeenpanomääräyksellä tammikuun 2021 ensimmäisestä päivästä alkaen. Siihen sisältyi valtavan Keystone XL -öljyputken sulkeminen, joka toisi Kanadasta 830 000 tynnyriä päivässä Teksasin jalostamoille saakka sekä kaikkien uusien vuokrasopimusten keskeyttäminen Arctic National Wildlife Refuge -luonnonsuojelualueella (ANWR)). Biden myös liittyi uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen, jonka Deese neuvotteli Obamalle vuonna 2015 ja Trump perui.

Samana päivänä Biden käynnisti niin sanotun ”hiilen sosiaalisen kustannuksen” muutoksen, joka määrää öljy- ja kaasuteollisuudelle rangaistuksen 51 dollaria CO2-tonnilta. Tämä yksi veto, joka tehtiin puhtaasti toimeenpanovallan alaisuudessa ilman kongressin suostumusta, aiheuttaa tuhoisat kustannukset öljy- ja kaasuinvestoinneille Yhdysvalloissa, joka oli vain kaksi vuotta ennen sitä maailman suurin öljyntuottaja.[iv]

JALOSTAMOKAPASITEETIN TAPPAMINEN

Vielä pahempaa on, että Bidenin aggressiiviset ympäristösäännöt ja BlackRock ESG -sijoitusvaltuudet tappavat Yhdysvaltain jalostamokapasiteetin. Ilman jalostamoita ei ole väliä, kuinka monta tynnyriä öljyä otat Strategic Petroleum Reserve -varannosta. Bidenin presidenttikauden kahden ensimmäisen vuoden aikana Yhdysvallat on sulkenut noin miljoona tynnyriä päivässä bensiinin ja dieselin jalostuskapasiteetista, joista osa johtuu covid-ajan kysynnän romahtamisesta, mikä on Yhdysvaltain historian nopein lasku. Sulkemiset ovat pysyviä. Vuonna 2023 kapasiteetin on määrä sulkea 1,7 miljoonaa tynnyriä päivässä BlackRockin ja Wall Streetin ESG-investointien ja Bidenin säädösten seurauksena.[v]

Viitaten Wall Streetin raskaisiin öljyn divestointeihin ja Bidenin öljynvastaiseen politiikkaan, Chevronin toimitusjohtaja ilmoitti kesäkuussa 2022, ettei hän usko, että Yhdysvallat koskaan rakentaa yhtään uutta jalostamoa.[vi]

Larry Fink, Klaus Schwabin Maailman talousfoorumin hallituksen jäsen, yhdistyy EU:n kanssa, jonka EU-komission puheenjohtaja, tunnetusti korruptoitunut Ursula von der Leyen jätti WEF:n hallituksen vuonna 2019 siirtyessään EU-komission johtajaksi. Hänen ensimmäinen tärkeä tekonsa Brysselissä oli ajaa läpi EU:n nollapäästöagendan 55-valmiuspaketti. Tämä on asettanut suuria hiilidioksidiveroja ja muita rajoituksia öljylle, kaasulle ja hiilelle EU:ssa hyvissä ajoin ennen Venäjän helmikuussa 2022 toteuttamia toimia Ukrainassa. Finkin petollisen ESG-agendan ja EU:n nollahiilihulluuden yhteisvaikutus Bidenin hallintoon luo historian pahimman energia- ja inflaatiokriisin.

Alaviitteet
[i] Larry Fink, A Fundamental Reshaping of Finance, Letter to CEOs, January, 2020, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-blackrock-client-letter
[ii] Ibid.
[iii] Tsvetana Paraskova, Why Are Investors Turning Their Backs On Fossil Fuel Projects?, OilPrice.com, March 11, 2021, https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Why-Are-Investors-Turning-Their-Backs-On-Fossil-Fuel-Projects.html
[iv] Joseph Toomey, Energy Inflation Was by Design, September, 2022, https://assets.realclear.com/files/2022/10/2058_energyinflationwasbydesign.pdf
[v] Ibid.
[vi] Fox Business, Chevron CEO says there may never be another oil refinery built in the US, June 3. 2022, https://www.foxbusiness.com/markets/chevron-ceo-oil-refinery-built-u-s

The original source of this article is Global Research. Published under the provisions of ”fair use” for research and educational purposes this material is distributed without profit. Copyright © F. William Engdahl, Global Research, 2022

Alkuperäisen 21.12.2022 julkaistun artikkelin löydät täältä:
globalresearch.ca: How Blackrock Investment Fund Triggered the Global Energy Crisis

Artikkelikuva: rblfmr, Shutterstock.com
Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.