Hyvästit virologialle

Toimitus
0 kommenttia

Tohtori Mark Bailey on syyskuussa 2022 julkaissut uusimman, massiivisen kirjoituksensa ”A Farewell to Virology, Expert Edition”: 67 sivua, 27 000 sanaa – hän itse nimittää kirjoitustaan esseeksi, ​​mutta ehkä sitä pitäisi kutsua paremminkin kirjaksi kuin esseeksi.

Mark on toinen puolikas #TeamBailey kumppanuudesta, julkisempi puoli on ollut hänen vaimonsa tohtori Samantha “Sam” Bailey, joka tunnetaan hyvin tutkituista, mukaansatempaavista ja hauskoista videoista ​​Odysee-kanavallaan. Yhdessä he tuottavat laadukasta sisältöä, joka paljastaa kaiken virologiasta: kuinka se on pseudotiedettä, virusteorian huijauksesta ja COVID vedätyksestä sekä sen valheellisesta ”viruksen aiheuttama” tarinasta – viruksen, jota kukaan ei näytä löytävän.

Mark on kertonut ’Hyvästit virologialle’ -esseen synnystä seuraavasti:

Tohtori John Bevan-Smith ja minä olimme saavuttaneet noin 50 000 sanaa toisessa COVID-19-petosesseessämme. Noin 28 000 sanaani päätettiin käyttää itsenäisesti virologian kumoamiseen – näin syntyi ’A Farewell to Virology (Expert Edition)’. (Meillä on edelleen yhdessä kirjoitettu essee, joka käsittelee laajempia kysymyksiä, joka on suunniteltu julkaistavaksi marraskuussa.)

Hän jatkoi:

Voimme kutsua viruspromoottoreita antamaan vastineensa. On epätodennäköistä, että heillä on systemaattisia metodeja yrittää muodollista kumoamista, mutta jos he tekevät niin, sen pitäisi saada heidät entistä enemmän julkisuuteen…

Tässä esseen virallinen yhteenveto:

Useiden kuukausien kehitystyön jälkeen tohtori Mark Bailey on juuri julkaissut tärkeän artikkelin, joka hajottaa täysin virologian ja virusten olemassaolon. Se kattaa:

  • Virologian historiaa ja virologien epäonnistumisia tieteellisen menetelmän noudattamisessa
  • Kaikki virologiahuijauksen tärkeimmät näkökohdat
  • Kuinka COVID-19-petos aloitettiin ja ylläpidettiin
  • Kuinka PCR luo illuusion pandemiasta
  • Suurten terveyslaitosten hätkähdyttävät sairaalaan sisäänottamiset paljastavat pseudotieteellisiä käytäntöjään

Alla on tiivistelmä Markin esseestä, joka tarjoaa uskomattoman yhteenvedon virologian ongelmista. Kun olet lukenut tämän esikatselun, lataa ja lue loput Markin A Farewell to Virology, Expert Edition esseestä, sillä se on todella tarkka ja silmiä avaava kokemus:

Virologia keksi virusmallin, mutta se on jatkuvasti epäonnistunut täyttämään omia vaatimuksiaan. Väitetään, että virukset aiheuttavat sairauksia isäntien, kuten ihmisten, välillä, mutta tieteellinen näyttö näistä väitteistä puuttuu. Yksi virologian suurimmista epäonnistumisista on ollut kyvyttömyys saada viruspartikkelit suoraan niiden organismien kudoksista, joilla sanotaan olevan ”virustauteja”. Hämärtääkseen tätä tilannetta virologit ovat turvautuneet luomaan omia pseudotieteellisiä menetelmiään korvaamaan pitkäaikaisen tieteellisen menetelmän, sekä muuttaneet sanojen sanakirjamerkityksiä tukeakseen heidän tieteellisiä käytäntöjään. Esimerkiksi ”eristetty” isolaatti ei vaadi partikkelien fyysistä olemassaoloa saadakseen ”isolaatio”-statuksen.
Viruspartikkelin on täytettävä määritellyt fyysiset ja biologiset ominaisuudet, mukaan lukien se, että se on replikoitava solunsisäinen loinen, joka pystyy aiheuttamaan sairauden isännässä, kuten ihmisessä. SARS-CoV-2:n kaltaiset ”virukset” eivät kuitenkaan ole mitään muuta kuin haamurakenteita, jotka ovat olemassa vain mielikuvituksessa ja tietokonesimulaatioissa. Tässä paradigmassa keksityt sairaudet, kuten COVID-19, eivät ole muuta kuin valittujen geenisekvenssien ja proteiinien havaitsemista, joiden väitetään olevan ”virus”. Viruksen olemassaoloa ei vaadita tässä kehäpäättelyssä, ja näin ollen kokonaisia ”pandemioita” voidaan rakentaa digitaalisille luomuksille ja ylläpitää valheellisesti in vitro (”koeputkessa”) molekyylireaktioiden kautta.
Tämä essee sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa kuvataan virologian historiaa ja virologien epäonnistumisia tieteellisen menetelmän noudattamisessa. Virologien monet ja kauaskantoiset väitteet voidaan kaikki osoittaa virheellisiksi johtuen: (a) suorien todisteiden puuttumisesta ja (b) epäsuorien ”todisteiden” pätemättömyydestä kokeiden kontrolloimattoman luonteen vuoksi. Esitetyt esimerkit kattavat kaikki virologisen petoksen tärkeimmät näkökohdat, mukaan lukien väitetty eristäminen, sytopaattiset vaikutukset, genomiikka, vasta-aineet ja eläinten patogeenisuustutkimukset.
Toisessa osassa tarkastellaan COVID-19-pandemian levittämiseen käytettyjä petoksia. Alkuperäisten keksijöiden, Fan Wu ynnä muut, tukeman menetelmän erittely osoittaa, kuinka kuvitteellinen SARS-CoV-2 ”luotiin” antitieteellisillä menetelmillä ja kielellisillä tempuilla. Se on osa jatkuvaa petosta, jossa viruksia väitetään olevan olemassa vertaamalla niitä aikaisempiin ”virus” malleihin. Esimerkkinä SARS-CoV-2:ta käytettäessä, 1980-luvulta peräisin olevien ”koronaviruksen” genomimallien jäljitys paljastaa, että yhdenkään näistä geneettisistä sekvensseistä ei ole koskaan osoitettu tulevan minkään viruspartikkelin sisältä – fylogeneettiset puut ovat fantasioita. Polymeraasiketjureaktion virheellinen soveltaminen on monistanut virologian petoksen tätä näkökohtaa ja luonut ”tapauksia” ylläpitämään illuusiota pandemiasta.
Kolmannessa osassa analysoidaan, kuinka jotkut keskeiset osallistujat, ”terveyslaitokset” ja valtamedia ylläpitävät virusilluusiota tiedon hallinnan kautta ja narratiiveillä, jotka toistavat virologian väitteitä. Sattumalta virologinen petos on nyt COVID-19-valheen eturintamassa ja keskipisteessä. Sieltä sitä voivat kuitenkin virologian ulkopuoliset arvioida kriittisesti ja virologian itsensä ympärille rakentama pseudotieteellinen paradigma voidaan vihdoin purkaa ja laittaa lepoon.
Tämän esseen tarkoituksena on osoittaa vääräksi erilaisia ​​väitteitä patogeenisten virusten olemassaolosta ja sairauksien aiheuttajista. SARS-CoV-2:ta on käytetty pääesimerkkinä, mutta periaatteet koskevat kaikkia väitettyjä viruksia. Seuraava käsittelee virologian usein vaikeaselkoista kirjallisuutta sen omin ehdoin, mikä, on sanottava, voi tehdä joistakin tämän esseen osista hieman raskasta luettavaa. Tämän panoksen toivotaan kuitenkin kyllästävän lukijan, joka etsii teknisempää ymmärrystä virushypoteesista, koska se pyrkii paljastamaan väitettyjen pandemioiden ja vilpillisten lääketieteellisten käytäntöjen perustan. Virologian uhka ihmiskunnalle kasvaa, joten on aika jättää hyvästit näille tuhoisille näennäistieteellisille käytännöille ja vapautua tarpeettomista peloista.

Tämä artikkeli on hyvä päättää lainaukseen Mark Baileyn aikaisemmasta, yhdessä tohtori John Bevan-Smithin kanssa marraskuussa 2021 kirjoitetusta artikkelista ’The COVID-19 Fraud & War On Humanity’:

”COVID-19 on petos, koska sen väitettyä aiheuttajaa, väitettyä uutta koronavirusta nimeltä SARS-CoV-2, ei ole todistettu olevan luonnossa, eikä sitä siksi ole vahvistettu COVID-19:n aiheuttajaksi, sairaus ja pandemia keksittiin Maailman terveysjärjestön (WHO) toimesta. Samasta syystä ei ole olemassa ”viruksen” variantteja, jotka ovat myös vain hypoteettisesti olemassa tietokoneilla, pilvipohjaisissa geenipankeissa ja hallitustensa laajasti raiskaamien viattomien ihmisten mielissä.”

Mark Baileyn essee on luettavissa sekä ladattavissa englanniksi täältä:
drsambailey.com: A Farewell to Virology

Mike Stone (viroLIEgy.com) ja Eric Coppolino ovat tehneet esseestä tiivistelmän, joka on luettavissa sekä ladattavissa englanniksi täältä:
Quotations from ’A Farewell to Virology’ by Mark Bailey, MD

Mark Bailey haastateltavana täällä:
alternatecurrentradio.com: ACR & 21WIRE Present Patrick Henningsen & Guest Dr. Mark Bailey ‘A Farewell to Virology’

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.