Davos WEF edistää mahdotonta vihreää nollahiiliagendaa

F. William Engdahl
0 kommenttia

Miksi merkittävät hallitukset, yritykset, ajatushautomot ja Davosin WEF edistävät maailmanlaajuista nollahiilistrategiaa öljyn, kaasun ja hiilen käytön lopettamiseksi? He tietävät, että kääntyminen aurinko- ja tuulivoimaan on mahdotonta. Se on mahdotonta, koska raaka-aineiden kysyntä kuparista kobolttiin, litiumiin, betoniin ja teräkseen ylittää maailmanlaajuisen tarjonnan. Se on mahdotonta, koska ”luotettavan” 100 % uusiutuvan sähköverkon akkuvarmistus maksaa huikeat biljoonat. Se on myös mahdotonta aiheuttamatta nykyisen elintasomme romahdusta ja elintarvikehuoltomme hajoamista, mikä merkitsee massakuolemaa nälkään ja sairauksiin. Kaikki tämä tieteelliselle petkutukselle nimeltä ’Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen’?

Jopa Iso Farman ja merkittävien hallituksen virkamiesten äskettäiseen rokoteponnistukseen liittyvän röyhkeän korruption kalpeneminen maailmanlaajuisesti on varsinkin EU:n ja USA:n hallitusten mieletöntä painostusta edistää Vihreää agendaa, jonka kustannuksia ja hyötyjä on harvoin tutkittu avoimesti. Tähän on hyvä syy. Se liittyy synkkään agendaan tuhota teollisuustalouksia ja vähentää maailman väestöä miljardeilla ihmisillä.

Voimme tutkia esitettyä ’Zero Carbon maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä’ -tavoitetta, YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa, jonka väitetään estävän Al Goren ja muiden väittämän mukaan kallistumisen peruuttamattomaan merenpinnan nousuun, ”kiehuviin valtameriin”, jäävuorten sulamiseen, globaaliin katastrofiin ja pahempaan. Yhdessä ensimmäisistä virkatehtävistään Joe Biden antoi julistuksen vuonna 2021, että Yhdysvaltojen taloudesta tulee nollanettohiilinen vuoteen 2050 mennessä liikenteen, sähkön ja teollisuuden osalta. Euroopan unioni tunnetusti korruptoituneen Ursula von der Leyenin alaisuudessa on ilmoittanut samankaltaisista tavoitteista Fit for 55 -ohjelmassaan ja lukemattomissa muissa Vihreä agenda -ohjelmissa.

Maanviljelyyn ja kaikkiin nykyaikaisen maatalouden osa-alueisiin kohdistuu vääriä väitteitä kasvihuonekaasujen ilmastovahingoista. Öljystä, maakaasusta, hiilestä ja jopa hiilidioksidivapaasta ydinvoimasta luovutaan vaiheittain. Ensimmäistä kertaa nykyhistoriassa meidät työnnetään energiatehokkaammasta taloudesta dramaattisesti vähemmän energiatehokkaaseen. Kukaan Washingtonissa, Berliinissä tai Brysselissä ei puhu tähän petokseen tarvittavista todellisista luonnonvaroista, saati kustannuksista.

PUHDASTA VIHREÄÄ ENERGIAA?

Yksi merkittävimmistä näkökohdista niin sanotun ”puhtaan, uusiutuvan” vihreän energian – aurinko- ja tuulivoiman – vilpilliseen maailmanlaajuiseen hypetykseen on, kuinka uusiutumaton ja ympäristön kannalta likainen se todella on. Lähes mitään huomiota ei kiinnitetä hätkähdyttäviin ympäristökustannuksiin, jotka aiheutuvat mammuttimaisten tuulimyllyjen tai aurinkopaneelien tai sähköajoneuvojen litiumioniakkujen valmistamisesta. Tuo vakava laiminlyönti on tahallista.

Aurinkopaneelit ja jättimäiset tuulivoimalat vaativat valtavia määriä raaka-aineita. Normaali tekninen arviointi ”uusiutuvien” aurinko- ja tuulivoiman ja nykyisen ydin-, kaasu- tai kivihiilisähköntuotannon välillä alkaisi vertaamalla käytettyjen bulkkimateriaalien, kuten betonin, teräksen, alumiinin ja kuparin, tuotannon sähkönkulutusta terawattitunteina (TWh). Tuulivoima kuluttaa 5 931 tonnia bulkkimateriaalia per TWh ja aurinkovoima 2 441 tonnia, molemmat monta kertaa enemmän kuin hiili, kaasu tai ydinvoima. Yhden tuuliturbiinin rakentamiseen tarvitaan 900 tonnia terästä, 2500 tonnia betonia ja 45 tonnia ei-kierrätettävää muovia. Aurinkovoimafarmit vaativat vielä enemmän sementtiä, terästä ja lasia – muista metalleista puhumattakaan.[1] Muista, että tuulen ja auringon energiatehokkuus on dramaattisesti alhaisempi kuin perinteisen sähkön.

Institute for Sustainable Futures -instituutin äskettäisessä tutkimuksessa kerrotaan kaivostoiminnan mahdottomista vaatimuksista paitsi sähköautoille, myös 100 % uusiutuvalle sähkölle, pääasiassa aurinko- ja tuulifarmeille. Raportissa todetaan, että aurinkosähköpaneelien tai tuulimyllyjen rakentamisen raaka-aineet ovat keskittyneet muutamiin maihin – Kiinaan, Australiaan, Kongon tasavaltaan, Chileen, Boliviaan ja Argentiinaan.

He huomauttavat, että ”Kiina on suurin aurinkosähkö- ja tuuliteknologioissa käytettyjen metallien tuottaja, ja sen osuus alumiinin, kadmiumin, galliumin, indiumin, harvinaisten maametallien, seleenin ja telluurin tuotannosta on suurin. Lisäksi Kiinalla on myös suuri vaikutus akkujen koboltin ja litiumin markkinoihin”. Se jatkaa: ”Vaikka Australia on suurin litiumin tuottaja, Länsi-Australian suurin litiumkaivos, Greenbushes, on kiinalaisen yrityksen enemmistöomistuksessa.”[2] Ei niin hyvä, kun länsi kiihdyttää vastakkainasettelua Kiinan kanssa.

He huomauttavat, että koboltin valtavasta jalostuksesta voidaan todeta, että Kongon tasavallassa louhitaan yli puolet maailman koboltista. Kaivostoiminta siellä on johtanut

ilman, veden ja maaperän raskasmetalleilla saastumiseen… vakaviin terveysvaikutuksiin kaivostyöläisille ja ympäröiville yhteisöille Kongon demokraattisessa tasavallassa, ja koboltin kaivosalue on yksi maailman kymmenen saastuneimman paikan joukossa. Noin 20 % Kongon demokraattisen tasavallan koboltista on peräisin pienimuotoisilta kaivostyöläisiltä, jotka työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa käsin kaivetuissa kaivoksissa, ja siellä käytetään laajasti lapsityövoimaa.[3]

Harvinaisten maametallien louhinta ja jalostus on välttämättömiä akkujen, tuulimyllyjen ja aurinkopaneeleiden nollahiiliselle siirtymiselle. Energia-asiantuntija Paul Driessenin erään raportin mukaan:

Suurin osa maailman harvinaisten maametallien malmeista louhitaan lähellä Baotoua, Sisä-Mongoliaa, pumppaamalla happoa maahan, minkä jälkeen niitä käsitellään käyttämällä lisää happoja ja kemikaaleja. Yhden tonnin harvinaisten maametallien tuottaminen vapauttaa jopa 420 000 kuutiojalkaa myrkyllisiä kaasuja, 2 600 kuutiojalkaa hapanta jätevettä ja tonnin radioaktiivista jätettä. Syntynyt musta liete johdetaan likaiseen, elottomaan järveen. Lukuisat paikalliset ihmiset kärsivät vakavista iho- ja hengityselinsairauksista, lapset syntyvät pehmeillä luilla ja syöpätapaukset ovat nousseet huimasti.[4]

Yhdysvallat lähettää myös suurimman osan kaikista harvinaisista maametallimalmeistaan Kiinaan jalostettaviksi, koska se sulki kotimaisen jalostuksen Clintonin presidenttikauden aikana.

Koska ne ovat huomattavasti vähemmän energiatehokkaita pinta-alaa kohti, pakollisen nollahiilisen maailmanlaajuisen sähköntuotannon tuottamiseen käytetty maa-ala on tyrmistyttävä. Tuuli- ja aurinkovoima tarvitsevat jopa 300 kertaa enemmän maata kuin tyypillinen ydinvoimala saman sähkön tuottaakseen. Kiinassa tarvitaan 25 neliökilometriä aurinkofarmia 850 MW sähkötehon tuottamiseen, tyypillisen ydinvoimalan verran.[5]

ALUSTAVAT KOKONAISKUSTANNUKSET

Tuskin mikään vihreiden lobbaajien tutkimuksissa tarkastelee koko tuotantoketjua kaivostoiminnasta sulatukseen ja aurinkopaneelien sekä tuulilaitteiden tuotantoon. Sen sijaan he väittävät vilpillisesti, että aurinko- tai tuulivoiman tuotetun kilowattitunnin kustannukset ovat alhaisemmat suuresti tuetuilla kustannuksilla. Vuonna 2021 Suomen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) professori Simon P. Michaux julkaisi epätavallisen tutkimuksen raaka-ainekustannuksista globaalin nollahiilitalouden tuottamiseksi. Kustannukset ovat ällistyttävät.

Michaux viittaa ensin Nettonollahiili -haasteen nykyiseen todellisuuteen. Maailman energiajärjestelmä vuonna 2018 oli 85 % riippuvainen hiilipolttoaineista – hiilestä, kaasusta, öljystä. Vielä 10 % tuli ydinvoimasta, yhteensä 95 % tavanomaisesta energiasta. Vain 4 % tuli uusiutuvista energialähteistä, pääasiassa aurinko- ja tuulivoimasta. Joten poliitikkomme puhuvat nykyisen maailmanlaajuisen energiantuotantomme 95 prosenttisesta korvaamisesta vuoteen 2050 mennessä ja suuren osan tästä vuoteen 2030 mennessä.[6]

Sähköajoneuvoihin liittyen – autoihin tai kuorma-autoihin tai linja-autoihin – maailmanlaajuisesta noin 1,4 miljardin ajoneuvon ajoneuvokannasta alle 1 % on nyt sähköisiä. Hän arvioi, että

maailmanlaajuiseen verkkoon lisättävän ei-fossiilisten polttoaineiden sähkön vuotuisen lisäkapasiteetin tulee olla noin 37 670,6 TWh. Jos oletetaan samaa ei-fossiilisten polttoaineiden energiayhdistelmää kuin vuonna 2018 raportoitu, tämä tarkoittaa ylimääräistä 221 594 uutta voimalaitosta, jotka on rakennettava… Tässä yhteydessä voidaan sanoa, että voimalaitoskanta vuonna 2018 (kaikki tyypit, mukaan lukien fossiilisten polttoaineiden laitokset) oli vain 46 423 laitosta. Tämä suuri luku heijastaa uusiutuvan energian alhaisempaa energian tuottoprosenttia (ERoEI) verrattuna nykyisiin fossiilisiin polttoaineisiin.[7]

Michaux arvioi edelleen, jos aiomme mennä täysin sähköautoihin:

Vain yhden akun valmistaminen kutakin maailmanlaajuisen kuljetuskaluston ajoneuvoa kohden (lukuun ottamatta luokan 8 HCV-kuorma-autoja), se vaatisi 48,2 prosenttia vuoden 2018 maailmanlaajuisista nikkelivarannoista ja 43,8 prosenttia maailmanlaajuisista litiumvarannoista. Nykyisissä varannoissa ei myöskään ole tarpeeksi kobolttia tähän tarpeeseen… Jokaisen 1,39 miljardin litiumioniakun käyttöikä voisi olla vain 8–10 vuotta. Joten 8-10 vuotta valmistuksen jälkeen tarvitaan uusia vaihtoakkuja, joko louhitusta mineraalilähteestä tai kierrätetystä metallilähteestä. Tämä tuskin on käytännöllistä…[8]

Hän ilmaisee ongelman hyvin lievästi.

Michaux huomauttaa myös kuparin hämmästyttävästä kysynnästä ja huomauttaa, että ”pelkästään kupariin tarvitaan 4,5 miljardia tonnia (1 000 kilogrammaa per tonni) kuparia. Se on noin kuusi kertaa enemmän kuin kokonaismäärä, jonka ihmiset ovat tähän mennessä louhineet Maasta. Kuparin kivestä-metalliksi välinen suhde on yli 500, joten olisi tarpeen kaivaa ja jalostaa yli 2,25 biljoonaa tonnia malmia”. Ja kaivoslaitteiden pitäisi olla dieselkäyttöisiä toimiakseen.[9]

Michaux päättelee yksinkertaisesti, että

öljytuotteiden asteittaiseksi lopettamiseksi ja öljyn käytön korvaamiseksi kuljetusalalla täysin sähköisillä ajoneuvoilla tarvitaan 1,09 x 1013 kWh (10 895,7 TWh) lisäkapasiteettia sähköntuotantoon maailmanlaajuisesta voimaverkosta globaalin ajoneuvokannan 1,416 miljardin ajoneuvon akkujen lataamiseen. Koska maailmanlaajuinen sähkön kokonaistuotanto vuonna 2018 oli 2,66 x 1013 kWh, tämä tarkoittaa, että sähköautovallankumouksen toteuttamiseksi tarvitaan 66,7 %:n lisäkapasiteetti nykyiseen koko globaaliin sähköntuotantokapasiteettiin… EV-akkujen vallankumouksen tekeminen on laajuudeltaan paljon suurempi kuin aiemmin luultiin.[10]

Se on vain ajoneuvojen polttomoottorien korvaamiseen maailmanlaajuisesti.

TUULI JA AURINKO?

Jos sitten tarkastellaan ehdotettua tämänhetkisen, tavanomaisten 95 %:n sähkölähteiden korvaamista aurinkopaneeleilla sekä maa- ja merituulivoimalla, jotta päästäisiin absurdiin ja mielivaltaiseen nollahiilipäästötavoitteeseen seuraavien muutaman vuoden aikana, kaikki Al Goren 1,5 C:n maapallon keskilämpötilan nousun (joka itsessään on absurdi käsitys) valheellisen ”kallistumispisteen” torjumiseksi, laskelmasta tulee vielä absurdimpi.

Suurin ongelma tuuli- ja aurinkovoimaloissa on se, että ne eivät ole luotettavia, mikä on välttämätöntä nykyaikaiselle taloudellemme, jopa kehitysmaissa. Ennalta arvaamattomia sähkökatkoksia, jotka vaikuttavat verkon vakauteen, Yhdysvalloissa tai Euroopassa ei ollut lähes ollenkaan ennen suuria aurinko- ja tuulivoimaloita. Jos vaadimme Zero Carbon -ideologien tavoin, että öljy-, kaasu- tai hiilivaravoimaloiden ei anneta stabiloida verkkoa matalan aurinkoenergian aikana, kuten yöllä tai pilvisinä päivinä tai talvella tai aikoina, jolloin tuuli ei puhalla optimaalisella nopeudella, ainoa vakava vastaus, josta keskustellaan, on rakentaa sähköautojen vara-akuille varasto, paljon niitä.

Tällaisen sähköisten vara-akkujen varastotilan hinta-arviot vaihtelevat. Van Snyder, eläkkeellä oleva matemaatikko ja järjestelmäinsinööri, laskee niin valtavan akkuvaraston kustannukset USA:n sähköverkkoon varmistaakseen luotettavan tasaisen sähkön nykytasolla:

Kuinka paljon akut maksaisivat? Kaikkein optimistisinta 400 wattitunnin vaatimusta käytettäessä – mitä todellinen insinööri ei koskaan tekisi – ja jos asennus on ilmaista – toinen asia, jota oikea insinööri ei koskaan tekisi – voisi katsoa Teslan luettelosta ja huomata, että hinta on 0,543 dollaria wattitunnilta – ennen asennusta — ja takuuaika, joka vastaa suunnilleen käyttöikää, on kymmenen vuotta. Aktivistit väittävät, että täyssähköisen amerikkalaisen energiatalouden keskimääräinen kysyntä olisi 1 700 gigawattia. Jos arvioidaan kaavaa 1 700 000 000 000 * 400 * 0,543 / 10, vastaus on 37 biljoonaa dollaria eli noin kaksinkertaisesti USAn 2020 bruttokansantuotteeseen verrattuna joka vuosi, pelkästään akkujen osalta.[11]

Toinen Ken Gregoryn, myös insinöörin, arvio on yhtä mahdottoman korkea. Hän laskee:

Jos fossiilisia polttoaineita käyttävää sähköä ei ole saatavilla erittäin vaihtelevan S+W-energian varalle ja vain akkuja voidaan käyttää varavirtalähteenä, akkuvarmistuksesta tulee erittäin kallista… Yhdysvaltojen sähköistyksen kokonaiskustannukset ovat US$258 biljoonaa dollaria vuoden 2019 profiililla ja 290 biljoonaa dollaria vuoden 2020 profiililla.[12]

PIILOTETTU AGENDA

On selvää, että tämän hullun Zero Carbon nollahiilistrategian takana olevat vallat tietävät tämän todellisuuden. He eivät välitä, sillä heidän tavoitteellaan ei ole mitään tekemistä ympäristön kanssa. Kyse on eugeniikasta ja ihmislauman teurastuksesta, kuten edesmennyt prinssi Philip kuuluisasti huomautti.

Maurice Strong, YK:n ympäristöohjelman perustaja, julisti avauspuheessaan vuoden 1992 Rio Earth Summit -kokoukselle:

Eikö planeetan ainoa toivo ole teollistuneiden sivilisaatioiden romahtaminen? Eikö meidän velvollisuutemme ole saada se aikaan?

Rion huippukokouksessa Strong valvoi YK:n ”kestävän ympäristön” tavoitteiden, Klaus Schwabin Great Resetin perustan muodostavan kestävän kehityksen Agenda 21:n sekä YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) luomista.[13]

Strong, David Rockefellerin suojatti, oli YK:n nykyisen Agenda 2030:n ylivoimaisesti vaikutusvaltaisin hahmo. Hän oli Klaus Schwabin Davos Maailman talousfoorumin toinen puheenjohtaja. Vuonna 2015 Strongin kuoltua Davosin perustaja Klaus Schwab kirjoitti:

Hän oli mentorini foorumin perustamisesta lähtien: suuri ystävä; välttämätön neuvonantaja; ja useiden vuosien ajan säätiöhallituksen jäsen.

Alaviitteet
[1] Bill Stinson, The Dark Side of Renewable Energy, 20 January 2021,
https://www.flickerpower.com/images/Environment-Destruction-The-Dark-Side-of-Renewable-Energy-1.pdf
[2] Institute for Sustainable Futures, Responsible Materials Sourcing for Renewable Energy Report, April 2019, https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2019-04/ISFEarthworks_Responsible%20minerals%20sourcing%20for%20renewable%20energy_Report.pdf
[3] Ibid.
[4] Bill Stinson, Op Cit.
[5] David Turver, Renewables are not Sustainable, https://davidturver.substack.com/p/wind-solar-renewables-not-sustainable-not-green
[6] Simon P. Michaux, Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to Completely Replace Fossil Fuels, Geological Survey of Finland, 20 August, 2021, https://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/42_2021.pdf
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Van Snyder, The Great Green Energy Transition Is Impossible, January 9, 2023, https://vsnyder.substack.com/p/report-about-energy-that-i-requested
[12] Ken Gregory, P. Eng., The Cost of Net Zero Electrification of the USA, Version 21 August 23, 2022, https://friendsofscience.org/assets/documents/Cost-of-Net-Zero-Electrification-of-the-USAv2.pdf
[13] Maurice Strong Interview (BBC, 1972), June 29, 2009, http://www.infowars.com/maurice-strong-in-1972-isnt-it-our-responsibility-to-collapse-industrial-societies/

The original source of this article is Global Research. Published under the provisions of ”fair use” for research and educational purposes this material is distributed without profit. Copyright © F. William Engdahl, Global Research, 2023

Alkuperäisen 10.4.2023 julkaistun artikkelin löydät täältä:
globalresearch.ca: Davos WEF is Promoting Impossible Zero Carbon Green Agenda

Print Friendly, PDF & Email

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jätä kommentti

TOTUUDEN LÄHTEILLÄ TIETOISUUTTA KASVATTAMASSA.

Myytit & mysteerit

Terveys & hyvinvointi

Ympäristö & luonto

Historia & arkisto

Tiede & teknologia

Elonkehrä

Mielenvapaus
& tietoisuus

Filosofia &
psykologia

© Rakkausplaneetta.